window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

10 ani de servicii sociale moderne în Sectorul 6

10 ani de servicii sociale moderne în Sectorul 6

 

Ştiind că „Oamenii sunt grija noastră”, vreme de un deceniu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 s-a preocupat îndeaproape de problemele şi dorinţele semenilor, realizând cu precădere proiecte pentru prevenirea situaţiilor de risc, din dorinţa de a dezvolta împreună cu beneficiarii servicii sociale care să răspundă punctual şi în mod personalizat fiecărui cetăţean.

La data de 01 martie 2005, s-a înfiinţat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin Hotărârea de Guvern 1434/2004, care stipula comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului, două instituţii care funcţionau separat până la acea dată. Evenimentul  a marcat un moment de cotitură în domeniul serviciilor sociale destinate locuitorilor sectorului, fiind punctul de plecare al unor schimbări majore în ceea ce priveşte modul de abordare a problematicii complexe cu care se confruntă categoriile sociale defavorizate.

Comasarea celor două instituţii a adus unitate şi coerenţă în aplicarea măsurilor şi programelor sociale, fiecare persoană defavorizată devenind beneficiara unei abordări unitare, începând cu faza de evaluare şi continuând cu etapa aplicării efective a măsurilor de protecţie şi monitorizare. Această măsură a permis o alocare mai eficientă a resurselor şi, înainte de toate, o reorientare a serviciilor şi programelor spre activităţi de prevenire a situaţiilor de risc şi de reducere a dependenţei de autorităţi.

La 10 ani de la înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, harta serviciilor sociale destinate comunităţii s-a schimbat radical, locul vechilor instituţii de protecţie (case de copii şi centre pentru adulţi) fiind luat de unităţi şi servicii moderne, în care beneficiarii sunt în primul rând informaţi, consiliaţi şi încurajaţi să depăşească situaţiile dificile cu care se confruntă.

În acest sens, DGASPC Sector 6  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială.

În domeniul protecţiei copilului şi a familiei, se asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, se propun şi se aplică măsurile de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate sau cu handicap.

Copiii şi adolescenţii din Sectorul 6 dispun în prezent de cinci centre multifuncţionale destinate creşterii şi educării preşcolarilor, trei centre de zi pentru copiii de vârstă şcolară, un complex de servicii socio-medicale pentru copiii cu handicap (inclusiv autism), un centru de primire în regim de urgenţă, deservit de un telefon gratuit care funcţioneaznă permanent, un centru de recreere şi dezvoltare personală care oferă gratuit activităţi educative şi de petrecere a timpului liber, apartamente sociale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie. La acestea se adaugă o serie de programe precum Tabere de cartier, Şcoala părinţilor, Tu alegi! (program de combatere a violenţei în şcoli şi licee), La teatrale cu matale!, Liga tinerilor sportivi, Program de prestaţii excepţionale şi Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” – proiect care oferă o alternativă de petrecere a timpului liber, prin integrare socială a copiilor, implicându-i în  activităţi artistice, culturale, sportive, tehnico-ştiintifice (teatru, dans modern, muzică (canto, chitară), arte plastice (pictură, artă grafică, modelaj), şah, karate, informatică, etc.).

În domeniul protecţiei persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), DGASPC Sector 6 sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi asigură servicii adecvate  în vederea refacerii şi dezvoltarii capacităţilor individuale şi familiale pentru a depăşi situaţiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic. De asemenea, se asigură măsuri de protecţie  necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situaţii de risc.

În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, se asigură respectarea drepturilor acestora prin acordarea de servicii de asistenţă, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcţie de nevoile persoanelor cu handicap.

Persoanele adulte beneficiază de servicii complexe, parteneriate public private cu diferite organizaţii non guvernamentale care susţin familiile cu venituri reduse, persoanele singure aflate în nevoie, precum şi bătrânii cu probleme de sănătate, dependenţi de servicii sociale specializate, cu scopul reintegrării sociale şi al depăşirii situaţiilor dificile în care se află. Cetăţenii din comunitate au la dispoziţie şi două Cluburi ale Seniorilor, două Centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice şi un serviciu de recuperare socio-medicală (inclusiv salinoterapie).

Un număr de şapte proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă oferă servicii de consiliere şi calificare profesională pentru aproximativ 6000 de persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile precum persoane cu handicap, femei singure, romi sau familii cu mulţi copii.

Informaţiile referitoare la serviciile oferite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi îndrumarea potenţialilor beneficiari, membrii ai comunităţii noastre, se realizează cu promtitudine şi în timp real prin intermediul paginii web www.asistentasociala6.ro, al paginii de Facebook şi cea de Twitter a instituţiei.

Pe parcursul anului 2015 vom prezenta proiecte, poveşti de succes, precum şi întâmplări inedite din viaţa oamenilor care fac parte din comunitatea Sectorului 6.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top