Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale îi informează pe contribuabili  că până astazi, 30 septembrie a.c. pot achita fără penalităţi contribuţiile la Bugetul Local.

Depăşirea acestei date reprezintă întârzieri, pentru care se vor calcula majorări de 2% per fiecare lună și fracțiune de lună, conform Codului de Procedură Fiscală.

Precizăm faptul că, impozitele și taxele se plătesc anual, în două rate egale până la 31 martie și, respectiv, 30 septembrie, inclusiv.