window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

31 martie – ultima zi de reînnoire a contractelor pentru parcările de reședință

Începe reînnoirea contractelor pentru parcările de reședință din Sectorul 1

Locuitorii Sectorului 1 mai au la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru reînnoirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare de reședință încheiate în anul 2014. Până la data de 31 martie 2015, cetățenii din această zonă administrativă sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public (A.D.P.) din B-dul Poligrafiei nr. 4 pentru depunerea documentației necesare reînnoirii contractului.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 1 trebuie să se prezinte cu următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine și o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an.

Dacă, până la sfârșitul lunii martie, cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate.

În Sectorul 1 există peste 8.000 de locuri de parcare de reședință care se adaugă celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare. Programul de introducere a sensurilor unice a fost demarat încă de la sfârșitul anului 2007, până în acest moment fiind introduse sensuri unice pe o treime din arterele secundare din această zonă administrativă.

Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit cărora, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament; se pot atribui numai pentru autoturisme; se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliază în imobilul respectiv; se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.

Pentru informații suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Parcaje al A.D.P. Sector 1, telefon: 021/319.32.58 tasta 2.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top