6 ONG-uri câștigă finanțare de 220.000 euro la concursul „Lumea prin Culoare și Sunet”

Fundația Orange anunță câștigătorii ediției 2017 a programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”, dedicat proiectelor de educație, sănătate, cultură și integrare socială pentru persoanele cu deficiențe de vedere și/sau de auz.

La cea de-a șasea ediție a concursului au fost desemnați şase câștigători: Asociația Națională a Surzilor din România Filiala București, Asociația Tandem, Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz „Ascultă viața!”, Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Buzău, Asociaţia Metodelor Alternative de Integrare Socială și Asociația pentru Formare.

Proiectele vor fi finanțate din fondul „Lumea prin Culoare și Sunet” al Fundației Orange cu 220.000 de euro, la care cele 6 ONG-uri vor adăuga o contribuție de aproximativ 10%, valoarea totală a proiectelor fiind de peste 240.000 de euro.

Proiectele vor oferi soluții pentru problemele pe care le întâmpină persoanele cu deficiențe de vedere și/sau auz din România: crearea unui sistem de interpretare mimico-gestuală video la distanță, realizarea unei platforme digitale cu materiale de studiu pentru învățarea istoriei românilor de către elevii cu deficiențe de vedere, îmbunătățirea procesului de reabilitare pentru copiii hipoacuzici cu implant cohlear (IC) prin crearea a două noi centre de intervenție timpurie la Iași și Vicovu de Sus – jud. Suceava, realizarea unei platforme online cu informații despre legislația națională și procedurile de lucru prezentate în limbaj mimico-gestual, realizarea de workshop-uri pentru nevăzători cu teme ce abordează conștientizarea spațială, mobilitatea bazată pe tehnologie sau mobilitatea profesională, crearea a 10 hărți tactile despre București, și facilitarea experimentării științei de către persoanele cu deficiențe prin echiparea Casei Experimentelor cu dispozitive digitale.

Câștigătorii au fost aleși în urma unui proces de selecție, de către Consiliul Director al Fundației Orange format din: Dana Deac, Cristiana Stoica, Mary-Lisa Durban, Ionuț Sibian, Mirela Bosoi și Veronica Dogaru.

« Împreună cu organizațiile partenere, Fundația Orange promovează accesibilitatea cu ajutorul tehnologiei și susține integrarea socială a persoanelor care fac parte din acest grup vulnerabil. Prin intermediul programului de finanțare Lumea prin Culoare și Sunet” ce se desfășoară de șase ani, Fundația Orange facilitează integrarea persoanele cu deficienţe de vedere sau de auz din România. Finanțările totale prin acest fond se ridică la aproape 2 milioane de euro », a declarat Dana Deac, Președintele Consiliului Director al Fundației Orange.

Despre Fundaţia Orange

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Fundaţia Orange dezvoltă proiecte de sănătate, educaţie, cultură în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz şi de educaţie digitală pentru copii din zone defavorizate, în scopul integrării lor sociale.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi www.fundatiaorange.ro.

Scurtă descriere a proiectelor câștigătoare – ediția 2017

 Asociația Națională a Surzilor din România filiala București cu proiectul „Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță”. Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor de interpretare în limbajul mimico-gestual în comunitatea surzilor din România prin crearea unui sistem bazat pe o platformă specială pentru interpretarea video la distanță, pentru a oferi suport în cauze judiciare, anchete, în cazuri de prezență la birouri notariale, birouri de pensii, bănci, spitale, primărie, conferințe, muzee, interviuri de angajare și altele. Această platformă va permite tuturor persoanelor cu deficiențe de auz înregistrate și cunoscătoare ale limbajului mimico-gestual, să solicite servicii gratuite de interpretare prin apelarea interpreților. Platforma va cuprinde atât o aplicație web, cât și aplicații mobile pentru utilizatorii de sisteme „iOS” și „Android”. (173.843 lei)

Asociația Tandem cu proiectul „Istoria prin Sunet și Atingere”. Proiectul își propune să realizeze o platformă digitală cu materiale de studiu adaptate nevoilor elevilor cu deficiențe de vedere. Platforma va cuprinde materiale pentru predarea și învățarea istoriei românilor și o serie de materiale tactile – ilustrații în relief și copii 3D ale unor artefacte din patrimoniul Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța. Materialele educaționale online vor beneficia de un format accesibil prin combinarea textelor cu caractere mărite și a descrierilor audio, iar materialele tactile vor fi create alături de specialiști de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța. Proiectul va cuprinde și un seminar de lucru și analiză cu 10 profesori de istorie din cadrul școlilor speciale, cu scopul de a genera informații ce vor contribui la adaptarea materialelor educaționale la nevoile reale ale elevilor. (184.330 lei)

Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz „Ascultă viața!” cu proiectul „Bucuria sunetelor”, care își propune dezvoltarea și acreditarea unui curs de specializare în reabilitarea copiilor hipoacuzici cu implant cohlear pentru cadrele didactice din învățământul de masă din întreaga țară, organizarea de cursuri, seminarii și workshop-uri pentru 120 de specialiști și 50 de familii, precum și realizarea unei biblioteci online disponibile gratuit, ce cuprinde materiale în limba română privind reabilitarea copiilor cu implant cohlear. Proiectul va îmbunătăți procesul de reabilitare pentru copiii hipoacuzici cu implant cohlear (IC) și facilitarea integrării acestora în instituțiile de învățământ de masă. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi create două noi centre de intervenție timpurie la Iași (Liceul tehnologic special Vasile Pavelcu) și Vicovu de Sus – jud. Suceava (Liceul tehnologic special Bivolărie). Anul acesta minimum 50 de copii vor beneficia de terapie gratuită, însă specializarea cadrelor didactice și centrele create în proiect vor fi utile și următoarelor generații care vor avea nevoie de terapie în zona Moldovei.  (167.770 lei)

Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Buzău cu proiectul „Informare contra Discriminare”. În cadrul proiectului va fi creat un website www.InformareContraDiscriminare.ro ce va conține aproximativ 1000 de clipuri video structurate pe teme juridice, economice și sociale, calitatea interpretării în limbaj mimico-gestual a informației fiind asigurată de interpreți vorbitori nativi ai limbajului mimico-gestual. De asemenea, pentru asigurarea unei interpretări corecte a legilor și a procedurilor de aplicare a acestora, proiectul va cuprinde colaborări cu experți juridici, economiști și specialiști de la Casa Județeană de Pensii, Departamentul Județean de Servicii Sociale, Protecția Copilului și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Buzau. (167.671 lei)

Asociaţia Metodelor Alternative de Integrare Socială cu proiectul „Clubul De Mobilitate Urbană Pentru Persoanele cu Deficiențe de Vedere”. În cadrul proiectului vor fi realizate 10 hărți tactile despre București, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să asimileze noțiuni generale despre structura țesutului urban și vor fi organizate workshop-uri pentru diseminarea de tehnici, cunoștințe privind mobilitatea urbană și ieșiri în spațiul urban pentru a aprofunda tehnicile învățate. Scopul clubului este îmbunătățirea mobilității în mediul urban, crearea unui cadru propice pentru interacțiune socială și creșterea gradului de incluziune socială pentru 200 de persoane cu deficiențe de vedere. De asemenea, din grupul țintă fac parte 50 de studenți de la Facultatea de Sociologie și Psihologie care vor învăța tehnici de mobilitate urbană și 40 de arhitecți

înregistrați în Ordinul Arhitecților, București, care vor aborda în cadrul corpului profesional al arhitecților provocările și nevoile persoanelor cu dizabilități vizuale. (170.657 lei)

Asociația pentru Formare cu proiectul „Știință pentru toți, pentru o viață mai bună!”. Casa Experimentelor va fi echipată cu dispozitive digitale care să faciliteze experimentarea științei de elevii cu deficiențe de auz și de văz. Astfel, alături de Asociația pentru Formare vor veni în acest proiect Școli speciale din București și județul Ilfov, Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Inspectoratele școlare pentru a facilita corelarea teoriei predate la orele de clasă cu practica derulată în Casa Experimentelor. (135.010 lei)

Proiectele vor fi implementate în perioada iunie 2017 – iulie 2018.