Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. au semnat în data de 06.11.2014 contractul de finanțare pentru proiectul „Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Brașov Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) si III (DN 13-DN1)”.

Obiectivul general al proiectului este îndepărtarea traficului greu din oraș. Actuala traversare a drumurilor naționale prin centrul Municipiului Brașov generează o serie de probleme:

• viteza redusa pentru traficul de tranzit;
• contribuție la congestionarea traficului in centru;
• confort si siguranța a traficulului reduse;
• poluarea atmosferica si fonica in centrul orașului.

Obiectivul principal al prezentului proiect este construcția unei variante de ocolire alcătuite din trei tronsoane: Tronson I, II si III),având o lungime de 18,556 km. Construcția include si: 6 poduri, 8 pasaje, 45 de podețe, cinci noduri rutiere si doua parcări.

Realizarea variantei de ocolire are menirea sa separe fluxurile de trafic, astfel incat traficul de tranzit, in special cel greu, să fie direcționat spre varianta de ocolire. Prin construcția acesteia se asigura tranzitarea facila a orașului, asigurându-se legătura cu arterele principale DN11, DN13 si DN1.

Prin realizarea proiectului se urmărește atingerea următoarelor obiective:

– reducerea timpului de călătorie (timp economisit) pentru traficul de tranzit, între intersecţiile variantei de ocolire cu DN 1 şi DN 1A, la intrarea în municipiul Braşov şi cu DN 1, la ieşirea din municipiul Braşov, de la 28,05 min la 21,38 min pentru turisme şi de la 38,63 min la 21,38 min pentru traficul greu, ceea ce reprezintă o economie de timp de 6,67 min (reducere cu 24%) pentru turisme şi de 17,25 min (reducere cu 45%) pentru traficul greu, în primul an de operare (2014)
– reducerea numărului de accidente rutiere cu aproximativ 7,8% pe ansamblul reţelei de analiză, pe perioada de operare a investiţiei considerată în analiză (2013 – 2041), datorită devierii traficului rutier de tranzit în afara zonei urbane şi a măsurilor de siguranţa circulaţiei implementate prin proiect;

Prin atingerea acestor obiective, proiectul va contribui la atingerea obiectivului global al POS Transport, respectiv promovarea unui sistem de transport durabil in Romania, care va facilita transportul in condiții de siguranța, rapiditate si eficienta, pentru persoane si mărfuri la standarde europene.

Proiectul are un buget total de 425.258.817,13 lei, din care 285.228.700,96 lei constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat. Implementarea acestui proiect se va realiza prin contracte de lucrări și servicii licitate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., în calitate de beneficiar al proiectului.

Lucrările se vor desfășura în perioada aprilie 2012 – noiembrie 2015, conform calendarului de implementare al proiectului.

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 2, Domeniul major de intervenție 2.1 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale”.