Compania Naţională Poşta Română a lansat oficial proiectul pilot de modernizare şi standardizare a oficiilor poştale de tip business, eveniment ce a avut loc, luni, 4 noiembrie a.c. la sediul Oficiului Poştal Bucureşti 39, din Şoseaua Iancului nr. 57, unde au luat cuvântul Ministrul Comunicaţiilor, Dan Nica şi Directorul General al Companiei, Ion Smeeianu.

Domnia sa a mai spus că, în cel mult 30 de zile, Poşta va deschide, alături de un partener, primul oficiu poştal în franciză. Proiectul intitulat „Ghişeul Telecom” are ca obiectiv înfiinţarea unor oficii poştale unde să fie comercializate produse şi servicii ale operatorilor de telecomunicaţii, de tipul Romtelecom şi 2K.

În concluzie, adoptarea unor astfel de măsuri contribuie la europenizarea serviciilor poştale şi la integrarea C.N. Poşta Română ca partener activ pe piaţa produselor business din România.

  • Direcţii principale ale strategiei CNPR privind dezvoltarea comercială

Competitivitatea pieţei şi notorietatea Poştei Române impun adoptarea unor strategii de abordare a pieţei care să pună accentul, în primul rând, pe interacţiunea cu clientul la punctul de contact şi care să ofere, pe lângă dotarile tehnologice standard din retailul modern, o modalitate coerentă şi unitară de transmitere a misiunii şi valorilor companiei.

Astfel s-a născut ideea proiectului „Standardizare Oficii Poştale”, proiect care se va desfăşura în două etape şi care are drept scop implementarea unor măsuri de modernizare a oficiilor poştale din mediul urban şi/sau rural.

O primă fază se referă la elaborarea conceptului „Oficiu Poştal Standard” şi crearea unui manual de identitate şi de proceduri de implementare pentru fiecare tip de oficiu poştal în parte care să ţină cont de funcţionalitatea acestuia (persoane fizice, business şi oficiu poştal franciză), de tipul acestuia (oficiu poştal, ghişeu exterior, agenţie poştală), de volumul activităţii şi de specificul mediului în care acesta este amplasat (mediul urban sau mediul rural);

În cea de-a doua fază , în funcţie de starea în care se află oficiile din mediul urban şi/sau rural incluse în proiectul pilot, implementarea poate include etape de modernizare tehnologică şi dotarea companiei cu mijloace de producţie moderne.

Strategia comercială trebuie să fie cu siguranţă vârful de aisberg a întregului efort de redresare economică, pe care Poşta Română l-a făcut în ultimul an. Poşta Română trebuie să depună eforturi permanente de a vinde servicii cât mai racordate nevoilor populaţiei, prin intermediul unui portofoliu de produse cât mai dezvoltat, ţinta finală fiind astfel obţinerea unui volum cât mai mare de venituri.În pofida tuturor neajunsurilor de ordin economic pe care compania le traversează, brandul Poşta Română se bucură în continure de mare încredere în rândul românilor, în special în zonele rurale, acolo unde avem cel mai mare grad de acoperire la nivel naţional dintre toţi posibilii jucători de pe piaţa serviciilor poştale”. Ion SMEEIANU – Directorul General al Companiei Naţionale Poşta Română