window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Programele de Master interdisciplinare oferite de Departamentul-Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale si Interreligioase al Universitatii din Bucuresti sunt acreditate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) – Ordin nr. 5468/28.07.2008 si aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECT) – OMECT nr. 4936/30.07.2008.

Cadru international:

Programele de Master sunt organizate in colaborare cu Université de Fribourg (CH), Haute Ecole de Gestion, Fribourg (CH), Universität Hamburg (D) si cu American Seminar Leaders Association (USA). Faptul ca o mare parte din cursurile desfasurate in cadrul Departamentului sunt tinute de profesori universitari de la institutiile academice partenere reprezinta punctul forte al acestor Programe de Master.

Departamentul ofera posibilitatea efectuarii de stagii academice in Elveția și in Germania, in baza acordurilor pe care le are cu Universitațile din Fribourg (CH), Hambourg (D) și cu Haute école de gestion Fribourg (CH).

De asemenea, studenții au posibilitatea efectuarii de stagii de practica in cadrul Institutului Diplomatic Roman și al altor instituții cu care Departamentul are incheiate acorduri de colaborare.

Structura:

Programele de Master sunt structurate in conformitate cu Sistemul Bologna : 4 semestre care corespund unui numar de 120 ECTS :

• Comunicare interculturala

• Management intercultural

• MBA-Administrarea afacerilor

Limbile de predare si organizarea cursurilor :

Limbile de predare sunt:

• engleza si franceza pentru Programele de Master Comunicare interculturala si Management intercultural

• engleza pentru Programul de Master Administrarea afacerilor (MBA)

Cursurile au loc, de regula, in zilele de joi si vineri (orele: 18.00-21.00) si pe parcursul zilei de sambata.

Admiterea:

Sesiunea de admitere va fi organizata in luna septembrie, dupa urmatorul calendar:

• Inscrieri: 1-10 septembrie 2011 (la secretariatul departamentului, intre orele 9.00-16.00, iar sambata si duminica intre orele 9.00-14.00)

• Examene: 12-16 septembrie 2011

• Data limita de afisare a rezultatelor: 21 septembrie 2011.

Probele de admitere vor consta in:

• Scrisoare de motivație (in limba franceza sau engleza)

• Interviu – (in limbile franceza si engleza pentru Programele de Master Comunicare interculturala si Management intercultural si in engleza pentru Programul de Master Administrarea afacerilor (MBA): verificarea cunostintelor de limba si a motivatiei candidatului fata de programul pentru care a optat.

Locuri disponibile:

Comunicare interculturala:

• 15 locuri bugetare

• 15 locuri cu taxa: 1550 RON / semestru

Management intercultural:

• 15 locuri bugetare

• 15 locuri cu taxa: 1550 RON / semestru

MBA-Administrarea afacerilor:

• 25 locuri cu taxa: 1000 EURO / semestru

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

• diploma de bacalaureat si diploma de licenta (adeverinta de licenta pentru promotia 2011), ambele in original in cazul candidatilor care opteaza pentru un loc bugetat, respectiv copii legalizate in cazul candidatilor care opteaza pentru un loc cu taxa;

• certificatul de nastere, in copie legalizata;

• certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata;

• adeverinta medicala in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;

• patru fotografii tip buletin de identitate;

• B.I. sau C.I. in copie;

• chitanta de plata a taxei de inscriere de 150 RON. Taxa se va achita la Casieria Universitatii din Bucuresti (demisol, Cladirea Rectoratului, Bdul M. Kogalniceanu nr. 36-46, orar: luni – joi: 10.00 – 14.00 ; vineri: 10.00 – 12.00) sau prin OP/mandat postal ( Beneficiar: Universitatea din Bucuresti; Adresa: Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu 36-46, sector 5; Cod fiscal: 4505502; Nr. Cont: RO30TREZ705504601X000274, deschis la Trezoreria Sector 5; Mentiune: TAXA ADMITERE DEPARTAMENT-CATEDRA UNESCO)

Adresa:
Bulevardul Schitu Magureanu nr. 1, etaj 2, camera nr. 14, 050025-Bucuresti, RO (langa Sala Izvor a Teatrului Bulandra) Bucuresti, Romania

Secretar
Carmen-Viviana Ciachir
Tel.: +40-21.310.84.08
Fax: +40-31.810.58.32
Mob.: +40-722.676.634
+40-744.481.326

Program de lucru cu publicul:
• luni-joi: 11.00-13.00
• vineri: 16.00-18.00

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail: news@interculturel.org

Go to Top