ADR Sud Muntenia a devenit membră în Consiliul Director al Polului Auto Muntenia

În data de 23 ianuarie, la Piteşti s-a semnat actul adiţional pentru acordul de parteneriat privind pachetul integrat de proiecte al Polului Auto Muntenia, prin care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a devenit membră în Consiliul Director. Promotorii constituirii polului de competitivitate în domeniul automobilelor sunt SC Renault Technologie Roumanie SRL şi SC Automobile Dacia SA.

Prezent la ceremonia de semnare a documentului, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a mulţumit pentru invitaţia de a participa la procesul decizional în cadrul acestui proiect atât de important pentru regiunea noastră, declarând că „în calitate de membră în Consiliul Director al Polului Auto Muntenia, Agenţia se va implica cu toată expertiza pe care o deţine în acest proiect, contribuind cât mai mult la consolidarea mediului de afaceri din regiunea noastră”. Acesta a mai adăugat că „suntem în pragul debutului unui nou ciclu financiar 2014 – 2020, iar aşteptările societăţii româneşti faţă de noile Programe operaţionale sunt foarte mari. Noi sperăm ca, folosind toată experienţa din toate domeniile, la toate nivelurile, naţional şi regional, să pornim de la începutul celui de-al doilea semestru depunerea de proiecte, astfel încât să absorbim cât mai multe fonduri”.

În cea de-a doua jumătate a lunii decembrie 2013, Autoritatea de Management pentru POS CCE a aprobat spre finanţare pachetul integrat de proiecte depus de Polul Auto Muntenia, care a obţinut un scor total de 104,5 puncte, în urma evaluării tehnice şi financiare. Proiectele, ce vor primi un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 68,5 milioane de lei, sunt următoarele:

– Investiţii nr. 1 „Creşterea capacităţii Automobile Dacia de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei prin produse inovative”

– Investiţii nr. 2 „Creşterea capacităţii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”

– Proiect CERCETARE „Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri”

– Proiect SOFT nr. 1 „Coordonarea, monitorizarea şi raportarea privind implementarea proiectelor şi a strategiei de dezvoltare a Polului Auto Muntenia”

– Proiect SOFT nr. 2 „Pregătirea proiectelor – etapă esenţială în obţinerea fondurilor nerambursabile”

– Proiect SOFT nr. 3 „Management strategic pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de competitivitate”

– Proiect SOFT nr. 4 „Elaborarea unei strategii privind dezvoltarea IMM-urilor prin Pol, gestiunea competenţelor şi stimularea resurselor umane din Pol”

– Proiect SOFT nr. 5 „Elaborarea strategiei de comunicare şi promovare a Polului şi desfăşurarea activităţilor de comunicare şi promovare identificate prin strategie, inclusiv crearea unui portal/ site al Polului”.

Go to Top