window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

ADR Sud Muntenia, în sprijinul beneficiarilor Regio!

  • ADR Sud Muntenia, în sprijinul beneficiarilor Regio

ADR Sud Muntenia, în sprijinul beneficiarilor RegioAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în perioada 20 – 21 septembrie a.c., două evenimente destinate beneficiarilor de fonduri Regio din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi. La aceste întâlniri au participat aproximativ 60 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai mediului privat, beneficiari de fonduri nerambursabile Regio, care au în derulare proiecte europene în Ialomiţa şi Călăraşi.

Obiectivul organizării acestor evenimente a fost de a sprijini beneficiarii în procesul de implementare a proiectelor finanţate din Regio, dar şi de a-i informa despre oportunităţile de finanţare oferite de Fondul Naţional de Garantare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi despre stadiul pregătirii următoarei perioade de programare, 2014 – 2020. Totodată, au fost oferite informaţii utile despre posibilităţile de modificare a contractelor, prin notificare sau act adiţional, precum şi despre rolul ofiţerului de monitorizare, cel care asigură legătura permanentă a beneficiarului cu Organismul Intermediar, acordă consultanţă pe parcursul implementării şi care monitorizează activitatea proiectului finanţat prin Regio. Un alt subiect important pe agenda întâlnirilor cu beneficiarii Regio a fost dat de noile oportunităţi de finanţare din cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor” – Domeniul Major de Intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe”.

Sesiunea de informare destinată beneficiarilor, ce se află la cea de-a doua ediţie, este finanţată prin Regio, Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, având ca scop diseminarea rezultatelor implementării Programului Operaţional Regional, precum şi facilitarea unui schimb de experienţă între ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio, şi beneficiarii de proiecte finanţate prin POR 2007 – 2013.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

 

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top