ADR Sud Muntenia  la proiectele finanţate prin Regio din judeţul IalomiţaAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat miercuri, 16 octombrie, primul eveniment din acest an destinat mass-mediei din regiunea Sud Muntenia, în cadrul căruia au fost vizitate locurile de implementare a unor proiecte derulate prin Regio.

Prima vizită în teren a fost organizată în Ialomiţa, la sediile a două societăţi comerciale şi la Centrul de îngrijire şi asistenţă din Slobozia, cu scopul de a prezenta jurnaliştilor stadiul implementării proiectelor şi, implicit, impactul Regio la nivelul judeţului.

Cele trei proiecte finanţate în cadrul Regio, ce au fost promovate miercuri, sunt următoarele:

1. Dezvoltarea microîntreprinderii ALPHA GROUP S.R.L., prin achiziţia unor echipamente performante pentru activitatea oftalmologică – beneficiar: S.C. ALPHA GROUP S.R.L. (valoarea totală a proiectului: 1.060.104,35 lei/ valoarea eligibilă nerambursabilă: 852.379,24 lei);

2. Extindere, reabilitare termică şi dotare centru îngrijire şi asistenţă municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa – beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (valoarea totală a proiectului: 3.446.360 de lei/ valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.325.401,95 lei);

3. Achiziţionare aparat tipărit True Press 344 RL – beneficiar: S.C. ROTATIP S.R.L. (valoarea totală a proiectului: 1.518.628 de lei/ valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.224.700 de lei).

La nivelul judeţului Ialomiţa, până în prezent s-au depus 74 de proiecte prin care s-au solicitat fonduri nerambursabile în cadrul programului Regio. Dintre acestea au primit finanţare 38 de proiecte, a căror valoare totală este de 216.065.022,63 lei, din care suma nerambursabilă solicitată este de 148.552.095,30 lei.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.