window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

ADR Sud Muntenia, în vizită împreună cu jurnaliştii la proiectele Regio implementate în Prahova

  • ADR Sud Muntenia, în vizită împreună cu jurnaliştii la proiectele Regio implementate în Prahova

ADR Sud Muntenia, în vizită împreună cu jurnaliştii  la proiectele Regio implementate în PrahovaAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, ieri, 29 octombrie, o nouă vizită împreună cu jurnaliştii la proiectele finanţate cu fonduri nerambursabile în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Acţiunea de ieri a avut ca scop promovarea rezultatelor implementării programului Regio la nivelul judeţului Prahova. Vizita în teren s-a realizat la locul de implementare a trei proiecte care au primit asistenţă financiară din domeniile majore de intervenţie ale Regio, ce vizează restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural-religios, îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale, precum şi dezvoltarea infrastructurii rutiere din judeţul Prahova.

Întâlnirea cu jurnaliştii a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Prahova, unde s-a organizat un scurt briefing de presă, pentru a prezenta agenda zilei. Totodată, cu această ocazie s-a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul este judeţul Prahova, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „O șansă pentru o nouă rază de soare – Reabilitarea/ modernizarea și echiparea specifică a Complexului de Servicii Comunitare Rază de Soare”. Contractul, în valoare totală de 3.813.672,52 lei, face parte din lista de proiecte prioritare inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Ploieşti – Prahova.

Vizita în teren împreună cu jurnaliştii a fost organizată la următoarele proiecte Regio:

  • „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mănăstiri Apostolache” – beneficiar: Parohia Apostolache (valoare totală proiect: 12.926.435,20 lei);

  • „Modernizare rețele utilităţi, facilități de acces şi dotări cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.A.P.A.H. Mislea, județul Prahova” – beneficiar: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea (valoare totală proiect: 3.555.415,81 lei);

  • „Creșterea capacității de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN1 si DN1B (realizarea drumului județean de centura DJ 236)  în zona de nord a Municipiului Ploieşti” – beneficiar: UAT Prahova (valoare totală proiect: 43.912.185,38 lei).

Acţiunea de la Prahova s-a desfăşurat în cadrul rundei de evenimente destinată reprezentanţilor mass-media din Sud Muntenia şi a avut ca obiectiv promovarea impactului implementării programului Regio la nivel judeţean.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top