C.N. Poșta Română S.A.

Ca urmare a cererii domnului Alexandru Petrescu de renunţare la mandatul de Director General şi la mandatul de administrator al Companiei Naţionale Poşta Română, aprobată în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie, din data de 04.01.2017, postul de Director General al CNPR a devenit vacant.

Totodată, având în vedere necesitatea continuării activităţii companiei, conform hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 100/04.01.2016, până la definitivarea procedurilor referitoare la numirea Directorului General (numire provizorie, respectiv numire conform selecţiei prevazută de O.U.G. nr.109/2011),exercitarea atribuţiilor curente, aferente funcţiei de Director General va fi realizată de către domnul Andrei Stănescu – Director Executiv Direcţia Juridică, Control şi Resurse Umane.

Menţionăm faptul că, în conformitate cu prevederile art.35 alin.4 din O.U.G. nr.109/201 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr.111/2016, „Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul Consiliului de Administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de Consiliul de Administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă …”.