MUNICIPIUL TIMISOARA, titular al planului P.U.G. – PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL TIMISOARA, jud. TIMIS, anunţă publicul interesat că, în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, planul se încadrează în categoria planurilor şi programelor care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la H.G. nr. 445/2009, necesitând efectuarea evaluării de mediu.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face în scris la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului. (02.11.2014)