Institutul Cultural Român și Prof. Lidia Vianu, Universitatea Bucureşti organizează cea de-a treia ediție a masterclass-ului de traducere literară coordonat de Prof. Lidia Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan şi al Editurii online Contemporary Literature Press.

Programul se adresează studenților din ciclul licenţă, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea București.

În perioada februarie-aprilie 2018, participanții vor lucra individual, sub coordonarea Prof. Lidia Vianu, pe texte selectate de organizatori. În cadrul celor 5 zile de masterclass din luna aprilie, traducerile vor fi stilizate sub îndrumarea invitaților— scriitori de limbă engleză din Marea Britanie.

Se va lucra pe texte de proză contemporană românească, iar antologia rezultată în urma programului va fi publicată online la editura Contemporary Literature Press.

Pentru ediția 2018, sunt disponibile în echipa de traducători 17 locuri, iar participarea este gratuită. Aceste locuri se vor ocupa prin concurs.

Selecția participanților va fi realizată de coordonatorul programului, Prof. Lidia Vianu, pe baza unei traduceri literare din limba română în limba engleză. Textul care urmează să fie tradus va fi postat la 15 decembrie 2017, pe pagina concursului: www.lidiavianu.org

Cei interesați sunt rugați să trimită la adresa masterclass@lidiavianu.org următoarele:

  1. textul tradus în limba engleză
  2. un curriculum vitae care să reflecte experiența în activitatea de traducere literară

3.o scrisoare de intenție.

Termenul până la care se primesc aplicaţii este 10 ianuarie 2018.

Lista câştigătorilor va fi anunțată la data de 30 ianuarie 2018.

Informații despre edițiile anterioare ale programului sunt disponibile la

http://icr.ro/pagini/ateliere-de-traducere-literara-lidia-vianus-students-translate – ediția 2017

http://icr.ro/pagini/sase-poeti-britanici-stilizeaza-traduceri-din-poezie-romana-contemporana-la-bucuresti – ediția 2016

Regulamentul concursului

Programul se adresează studenților din ciclul licenţă, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea București.

Numărul locurilor disponibile este de 17.

Selecția se realizează pe baza traduceriiși a scrisorii de intenție. CV-ulși experiența anterioară nu reprezintă criterii de selecție.

Numărul de puncte acordate este 100. Scrisoarea de intenţie reprezintă 10 puncte, iar textul tradus se va nota cu 90 de puncte, astfel:

—40 puncte: fidelitatea traducerii şi corectitudinea gramaticală a textului în limba engleză (morfologie, sintaxă, lexic, ortografie).

—30 puncte: stilizarea traducerii aşa încât ea să poată transmite cursiv sensul cititorului contemporan de limbă engleză.

—20 puncte: rezolvarea corectă a problemelor de comunicare culturală [traducerea situaţiilor specifice limbii române, de la gramatică la particularităţiși conotaţii lexicale, locale, culturale etc. în aşa fel încât lectura să fie cursivă în limba engleză].

Textul care urmează să fie tradus va fi postat în data de 15 decembrie 2017, pe pagina concursului: www.lidiavianu.org și pe www.icr.ro

Adresa de e-mail la care se primesc aplicațiile constând în textul tradus, CV-ul și scrisoarea de intenție este masterclass@lidiavianu.org

Termenul limită pentru primirea aplicațiilor este 10 ianuarie 2018.

Rezultatele concursului vor fi anunțate în data de 30 ianuarie 2018 la www.lidiavianu.org și www.icr.ro

Nu se acceptă contestaţii.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa masterclass@lidiavianu.org