Asociația Română a Băncilor

Asociația Română a Băncilor (ARB) primește o nouă identitate vizuală ca urmare a procesului de  rebranding, acțiune prin care imaginea ARB se aliniază cu noua strategie a organizației. ARB derulează mai multe proiecte care valorifică impactul pozitiv al industriei bancare la nivel macroeconomic și social.

„Suntem la momentul la care autoritățile implementează modalitatea în care ne vom cadența pașii pentru atingerea obiectivului de creștere a bunăstării economice. Proiectele comunității bancare urmăresc accelerarea introducerii tehnologiilor digitale în serviciile financiar-bancare prin Platforma pentru Agenda Digitală, creșterea nivelului de educație financiară prin Platforma de Educație Financiară și integrarea intermedierii financiare pentru creșterea gradului de accesare a fondurilor europene, dezvoltarea Parteneriatului Public Privat și finanțarea proiectelor mari de investiții. Odată cu lansarea strategiei noastre pentru următorii ani ne consolidăm și identitatea vizuală în concordanță cu misiunea asociației”, a declarat Sergiu Oprescu, președintele Consiliului Director al ARB.

Ca parte a noii strategii, ARB a adoptat o poziție activă prin care pune la dispoziție întreaga expertiză a echipei asociației și a comisiilor tehnice pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale industriei bancare. „Obiectivele strategice ale ARB vizează alinierea industriei financiarbancare din România la sistemul bancar european și sprijinirea băncilor de pe piața locală pentru ca acestea să își concentreze eforturile și resursele către principalul lor domeniu de activitate, respectiv acela de a finanța economia. Realizarea acestora se va translata în creșterea prosperității cetățenilor români”, a menționat Florin Dănescu, președinte executiv ARB.

Integritatea, profesionalismul, transparența, credibilitatea și inovația sunt valorile ARB prin care asociația contribuie la dezvoltarea şi consolidarea sectorului financiar-bancar ca parte a unei piețe performante, stabile şi eficiente.

Noua identitate vizuală pune accent pe performanță, leadership, siguranță și pe viziunea ARB de a contribui la consolidarea unui mediu bancar transparent și de încredere în România.

 Acronimul Asociației este dezvoltat pe orizontală prin cele două sfere ce formează literele „A” și „B” sugerând stabilitate și încredere, dar și parteneriat de lungă durată prin trimiterea pe care o face la simbolul infinitului. Cele două linii în plan vertical sugerează multitudinea de sensuri, curaj și inovație, creând și o axă temporală (trecut, prezent și viitor). Din punct de vedere cromatic, roșul literei „R” sparge monotonia și atrage atenția asupra întregului definindu-i forma.

Despre Asociația Română a Băncilor:

Asociația Română a Băncilor (ARB) concentrează întreaga piață bancară din România formată din 37 de instituții de credit active ca persoane juridice române și străine în sectorul financiar. Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar. ARB este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European și în 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care participă la cele 23 de comisii tehnice ale ARB.