Asociația Pro Consumatori, asociație de utilitate publică, și Convenția CONROM (Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori), organizații care activează în mod constant pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor, își anunță susținerea publică a candidaturii domnului Alin Iacob – președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, pentru poziția de membru ne-executiv al Autorității de Supraveghere Financiară.

Pe lângă asigurarea stabilității și funcționării eficiente a piețelor pe care le reglementează și supraveghează (piața asigurărilor, piața de capital și piața pensiilor administrate privat), ASF are un rol major în ceea ce privește apărarea drepturilor asiguraților, protejarea drepturilor participanților și beneficiarilor de pensii private, precum și protecția investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

De-a lungul timpului, consumatorii utilizatori de produse și servicii financiare ne-bancare, care intră în sfera de competență a ASF s-au confruntat cu numeroase probleme, dintre care menționăm câteva dintre cele mai importante:

  • neplata sau plata cu mare întârziere a daunelor de către societățile de asigurări în cazul accidentelor de circulație;
  • prime de asigurare de valori foarte mari în cazul RCA, asigurare obligatorie, imposibil de suportat de diverse categorii de vârstă, în special de către tineri;
  • cazuri de manipulare a pieței de capital, de natură să aducă prejudicii majore investitorilor;
  • informarea incorectă sau incompletă a consumatorilor în legătură cu produsele sau serviciile achiziționate;
  • numeroase tentative de înșelare a consumatorilor pe piața FOREX;
  • contracte cu clauze abuzive și/sau cu numeroase excluderi care reduc aria responsabilității asumate de furnizorii de servicii;
  •  încălcarea drepturilor acționarilor minoritari, etc.

Chiar dacă o parte din problemele majore întâmpinate de consumatori și-au găsit, cel puțin în parte, rezolvarea, există în continuare foarte multe aspecte asupra cărora ASF trebuie să se concentreze în viitorul mandat al Consiliului, în ceea ce privește respectarea și apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor utilizatori de servicii financiare ne-bancare.

Asociațiile semnatare ale prezentei scrisori consideră că, pentru realizarea rolului major al ASF de apărare a drepturilor consumatorilor, este absolut obligatorie prezența în cadrul Consiliului ASF a cel puțin unui membru care cunoaște în mod concret problemele consumatorilor și modalitățile cele mai potrivite de rezolvare a acestora.

“Analiza listei de candidaturi pentru Consiliul ASF relevă faptul că, dl. Alin Iacob, președinte AURSF, este singurul candidat care are experiența profesională relevantă și care și-a dedicat întreaga carieră, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, susținerii apărării drepturilor și intereselor consumatorilor utilizatori de servicii financiare.” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori.