• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 829 din data de 23 decembrie 2013 a fost publicată Hotârârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Dintre prevederile normelor de aplicare amintim următoarele:

Eutanasierea

Eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile se face după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare în care câinele este cazat în adăpost (în cazul în care nu e adoptat sau revendicat,) prin decizie a împuternicitului primarului si este efectuată de medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii şi în conformitate cu ghidul pentru eutanasierea animalelor aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Sterilizarea obligatorie a câinilor cu stăpân

Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor cu stăpân este obligatorie până la 1 ianuarie 2015. Deţinătorii câinilor sunt obligaţi ca, la ieşirea cu aceştia în spaţii publice să aibă asupra lor carnetele de sănătate cu înscrierea sterilizării şi înscrierea în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. Consiliile locale pot subvenţiona parţial sau total serviciile de sterilizare, lucru care va fi luat în discuţie de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara în şedinţele de la începutul anului. Normele prevăd împuternicirea reprezentanţilor ANSVSA şi Poliţie pentru efectuarea controalelor acestor aspecte în clădiri, adăposturi sau în orice alte locuri unde sunt ţinute animale.
Se introduce deasemenea adopţia la distanţă, tip de adopţie în care câinii rămân în adăpost însă cu acoperirea tuturor cheltuielilor de cazare, hrană şi tratamente medicale de către cel care adoptă.

Go to Top