window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Au inceput ÎNSCRIERILE la Atelierul de traduceri literare din limba română în limba maghiară de la Mogoșoaia

  • Atelierul de traduceri literare din limba română în limba maghiară de la Mogoșoaia

Atelierul de traduceri literare din limba română în limba maghiară de la Mogoșoaia

Traducătorii în formare și alte persoane interesate de traducerea literară din limba română în limba maghiară sunt invitaţi să candideze pentru a participa la atelierul de traducere literară, organizat în perioada 22-26 iunie 2015 la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia, România, de Institutul Cultural Român, prin Centrul Naţional al Cărţii în colaborare cu Institutul Balassi – Institutul Maghiar București și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești.

În decursul celor cinci zile, traducătorii vor lua parte la cursuri practice din domeniul traducerii literare, precum și la întâlniri cu editori, scriitori şi critici literari. Scopul atelierului este perfecționarea traducătorilor și îmbogățirea cunoștințelor despre literatura română contemporană. Atelierul se va desfășura sub îndrumarea scriitorului și traducătorului  Péter Demény. O parte a traducerilor realizate în cadrul seminarului va apărea în periodice sau în volum.
Celor 6 traducători selectați le vor fi asigurate transportul și cazarea, iar participanții vor primi o bursă pentru acoperirea cheltuielilor curente pe durata seminarului.

Condiții de participare:
Candidaţii trebuie să aibă cunoștințe fluente de limbă română și maghiară, de natură să permită lucrul pe text și comunicarea în cadrul atelierelor bilingve şi să fie interesați de traducerea literară. Nu este necesară o listă de scrieri publicate sau dovada absolvirii unor specializări în domeniu.

Pentru înscriere, solicitanţii vor trimite:

a) CV-ul și o scrisoare de motivație (în limba română), cu datele de contact (numele, prenumele, locul de muncă/de studii, data nașterii, domiciliul, nr. de telefon, adresa de e-mail); în scrisoare se va specifica experiența de traducător, vor fi descrise proiectele, preocupările candidaților în această direcție. Se va anexa o bibliografie a traducerilor, acolo unde este cazul;
b) traducerea în limba maghiară a unei poezii sau a unui text în proză, liber ales, de aproximativ 2000 de semne, precum şi traducerea celor două texte atașate în anexă.

Cererile de înscriere se vor trimite prin e-mail, până la data de 1 iunie, pe adresa:

Nicoleta Vuțescu (coordonator de proiect)
Institutul Cultural Român
nicoleta.vutescu(at)icr.ro

Rezultatele vor fi anunțate pe 10 iunie 2015.

Informații suplimentare se pot obține pe e-mail, la adresa indicată.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top