window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Autorizaţii pentru comercializarea florilor de sezon in Timişoara

Autorizaţii pentru comercializarea florilor de sezon

Cu prilejul zilei de 8 martie, Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia celor interesaţi amplasamente pentru comerţul ocazional cu flori de sezon.

Locaţiile cu această destinaţie, conform HCL 139/2011, sunt următoarele:
– str. Mărăşeşti;
– b-dul Cetăţii colţ cu str. Matei Basarab;
– str. Gh.Lazăr;
– Calea Şagului colţ cu str. L. Rebreanu;
– Calea Şagului colţ cu str. A. Ipătescu;
– zona Piaţa Bălcescu;
– b-dul Gen. Dragalina;
– Calea Martirilor/str. Naturii;
– str. Circumvalaţiunii/str. Gh. Lazăr;
– str. Sever Bocu/str. Sf.Ap. Petru şi Pavel;
– zona Modern.

Solicitările
se vor înregistra în perioada 27.02.2015-02.03.2015,  la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, ghiseele 3 şi 4, actele necesare fiind:

  •  cerere tipizată;
  •  copie certificat de producător  flori, vizat la zi/ certificat de înregistrare ORC cu activitatea autorizată de comercializare flori;
  •  copie carte de identitate.

Comercializarea florilor de sezon şi aranjamentelor florale se va desfăşura în intervalul 28.02.2015-08.03.2015, în locaţiile menţionate mai sus.

Se interzice amplasarea de corturi, cât şi alte construcţii provizorii, cu excepţia umbrelelor de culoare alb/crem, fără reclamă şi doar în caz de timp nefavorabil.

De asemenea, operatorii economici au obligaţia de a deţine la standul de vânzare avizul pentru desfăşurarea ocazională a comerţului ambulant pe raza municipiului Timişoara, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare, carte de identitate, certificat de producător flori/certificat înregistrare ORC, vizat la zi, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original.

Încălcarea prevederilor legisaţiei în vigoare atrage sancţiunea contravenţională a   operatorului economic şi retragerea avizului de către emitent.

Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi duce la retragerea avizului eliberat de autoritatea locală a municipiului Timişoara.

Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane duce la retragerea avizului, cât şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Suprafaţa unui amplasament este de maximum 2 mp, fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top