Banca Naţională a României Sigla-BNR

Comunicat adresat instituțiilor de credit cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind evaluarea riscurilor asociate tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în cadrul procesului de supraveghere şi evaluare – SREP (EBA/GL/2017/05)

Ghidul se adresează autorităţilor competente şi se aplică începând cu 01.01.2018.

Dispoziţii adresate autorităţilor competente

Ghidul conține precizări cu privire la:

  • Metodologia prin care care autoritățile competente trebuie să evalueze guvernanţa şi strategia instituţiilor în materie de riscuri TIC, în cadrul procesului de supraveghere şi evaluare (SREP);
  • Metodologia prin care autorităţile competente, în cadrul procesului de evaluare a riscului operaţional, trebuie să evalueze procedurile de control si expunerile la riscurile asociate TIC ale instituţiilor.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1954038/Guidelines+on+ICT+Risk+Assessment+under+SREP+%28EBA-GL-2017-05%29_RO.pdf

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1954038/Guidelines+on+ICT+Risk+Assessment+under+SREP+%28EBA-GL-2017-05%29_EN.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.