Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – aprilie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 053 milioane euro, comparativ cu 1 786 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 414 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 143 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 354 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 64 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – aprilie 2017p ianuarie – aprilie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 27 341 29 127 -1 786 30 081 32 134 -2 053
A. Bunuri şi servicii 24 791 25 300 – 509 27 035 28 101 -1 066
a. Bunuri 18 480 21 549 -3 069 20 343 23 826 -3 483
b. Servicii 6 311 3 751 2 560 6 692 4 275 2 417
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor  923  63  860  921  72  849
– transport 1 888  767 1 121 2 007  886 1 121
– turism – călătorii  616  850 – 234  630 1 018 – 388
– alte servicii 2 884 2 071  813 3 134 2 299  835
B. Venituri primare 1 356 3 163 -1 807 1 941 3 394 -1 453
C. Venituri secundare 1 194  664  530 1 105  639  466

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 493 milioane euro (comparativ cu 1 198 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 945 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 452 milioane euro.

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 730 milioane euro la 30 aprilie 2018 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2018 nivelul de 27 340 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 10,0 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 4 luni 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 30.04.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 613 67 730 5 368
I.1. Datoria publică 33 534 33 431 1 942
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 33 021 1 921
I.1.2. Datoria garantată public  432  410  21
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 908 33 129 3 411
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 597 2 642  690
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 170  15
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 170  15
II. Datoria externă pe termen scurt 24 864 27 340 14 748e
Total datorie externă (I+II) 93 477 95 070 20 116

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,9 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2018 a fost de 5,3 luni, nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2017 (5,4 luni).

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2018 a fost de 82,1 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.