Banca Naţională a României Sigla-BNR

În luna ianuarie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 216 milioane euro, comparativ cu 258 milioane euro în luna ianuarie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 169 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare, balanța veniturilor primare și balanța serviciilor au înregistrat excedente mai mari cu 69 milioane euro, 55 milioane euro și respectiv 3 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie 2017p ianuarie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 711 6 453 258 7 566 7 350 216
A. Bunuri şi servicii 5 722 5 688 34 6 576 6 708 -132
a. Bunuri 4 255 4 817 -562 4 927 5 658 -731
b. Servicii 1 467 871 596 1 649 1 050 599
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 218 18 200 234 15 219
– transport 403 170 233 490 207 283
– turism – călătorii 173 197 -24 172 254 -82
– alte servicii 673 486 187 753 574 179
B. Venituri primare 796 622 174 788 559 229
C. Venituri secundare 193 143 50 202 83 119

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane euro în luna ianuarie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 186 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 124 milioane euro.

În luna ianuarie 2018, datoria externă totală a scăzut cu 651 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 687 milioane euro la 31 ianuarie 2018 (72,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2018 nivelul de 25 616 milioane euro (27,5 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, ianuarie 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 31.01.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 754 67 687 906
I.1. Datoria publică 33 534 33 024 233
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 32 603 224
I.1.2. Datoria garantată public 432 421 9
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
34 049 33 510 670
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 611 2 400 244
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 153 3
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 153 3
II. Datoria externă pe termen scurt 25 200 25 616 4 594e
Total datorie externă (I+II) 93 954 93 303 5 500

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,8 la sută în luna ianuarie 2018, comparativ cu 20,4 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2018 a fost de 5,5 luni, faţă de 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2018 a fost de 83,5 la sută, comparativ cu 86,4 la sută la 31 decembrie 2017.