BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – iulie 2017

Acasa/Stiri de BUSINESS/BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – iulie 2017
  • Banca Naţională a României Sigla-BNR

Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – iulie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 631 milioane euro, comparativ cu 2 226 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 392 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 32 milioane euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 211 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 256 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iulie 2016p ianuarie – iulie 2017p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 44 624 46 850 -2 226 49 044 52 675 -3 631
A. Bunuri şi servicii 39 993 40 348 -355 44 489 46 204 -1 715
a. Bunuri 29 827 34 625 -4 798 32 847 39 037 -6 190
b. Servicii 10 166 5 723 4 443 11 642 7 167 4 475
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 525 114 1 411 1 688 108 1 580
– transport 3 148 1 057 2 091 3 472 1 520 1 952
– turism – călătorii 888 1 045 -157 1 319 1 714 -395
– alte servicii 4 605 3 507 1 098 5 163 3 825 1 338
B. Venituri primare 1 596 4 826 -3 230 2 354 5 373 -3 019
C. Venituri secundare 3 035 1 676 1 359 2 201 1 098 1 103

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 369 milioane euro (comparativ cu 2 862 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 436 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 67 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2017, datoria externă totală a crescut cu 2 055 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 512 milioane euro la 31 iulie 2017 (73,6 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2017 nivelul de 24 920 milioane euro (26,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 7 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 31.07.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 68 979 69 512 9 276
I.1. Datoria publică 32 239 33 439 2 153
I.1.1. Datoria publică directă 31 694 32 969 2 081
I.1.2. Datoria garantată public 545 470 72
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
35 485 34 891 7 104
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 787 3 022 1 142
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 255 1 182 19
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 182 19
II. Datoria externă pe termen scurt 23 398 24 920 29 100
Total datorie externă (I+II) 92 377 94 432 38 376

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,9 la sută în perioada ianuarie – iulie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2017 a fost de 5,8 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2017 a fost de 85,3 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.