Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – martie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 967 milioane euro, comparativ cu 770 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 460 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 94 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 328 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mare cu 29 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – martie 2017p ianuarie – martie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 20 766 21 536 – 770 22 943 23 910 – 967
A. Bunuri şi servicii 18 798 19 024 – 226 20 601 21 381 – 780
a. Bunuri 14 102 16 225 -2 123 15 502 18 085 -2 583
b. Servicii 4 696 2 799 1 897 5 099 3 296 1 803
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor  691  51  640  690  47  643
– transport 1 399  565  834 1 529  652  877
– turism – călătorii  463  626 – 163  455  752 – 297
– alte servicii 2 143 1 557  586 2 425 1 845  580
B. Venituri primare 1 204 1 996 – 792 1 587 2 051 – 464
C. Venituri secundare  764  516  248  755  478  277

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 378 milioane euro (comparativ cu 1 137 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 606 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 228 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 050 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 598 milioane euro la 31 martie 2018 (72,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2018 nivelul de 25 929 milioane euro (27,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 31.03.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 613 69 598 2 922
I.1. Datoria publică 33 534 34 785  555
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 34 375  535
I.1.2. Datoria garantată public  432  410  20
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 908 33 651 2 356
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 597 2 620  656
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 162  11
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 162  11
II. Datoria externă pe termen scurt 24 864 25 929 14 260e
Total datorie externă (I+II) 93 477 95 527 17 182

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,2 la sută în perioada ianuarie – martie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 martie 2018 a fost de 5,4 luni, nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2018 a fost de 84,8 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.