Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – octombrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 991 milioane euro, comparativ cu 5 267 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 041 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 196 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 170 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 317 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – octombrie 2017p ianuarie – octombrie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 71 427 76 694 -5 267 76 870 84 861 -7 991
A. Bunuri şi servicii 64 881 67 488 -2 607 70 471 75 315 -4 844
a. Bunuri 47 777 57 303 -9 526 52 208 63 775 -11 567
b. Servicii 17 104 10 185 6 919 18 263 11 540 6 723
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 427 152 2 275 2 356 150 2 206
– transport 5 140 1 946 3 194 5 410 2 318 3 092
– turism – călătorii 1 896 2 545 -649 1 980 3 039 -1 059
– alte servicii 7 641 5 542 2 099 8 517 6 033 2 484
B. Venituri primare 2 941 7 632 -4 691 3 055 7 916 -4 861
C. Venituri secundare 3 605 1 574 2 031 3 344 1 630 1 714

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 561 milioane euro (comparativ cu 4 156 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 589 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 972 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 492 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 68 286 milioane euro la 31 octombrie 2018 (69,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2018 nivelul de 30 567 milioane euro (30,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 10 luni 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 31.10.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 520 68 286 14 510
I.1. Datoria publică 33 550 34 404 4 306
I.1.1. Datoria publică directă 33 118 34 031 4 241
I.1.2. Datoria garantată public 432 373 65
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 799 32 682 10 173
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 468 2 425 1 283
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 200 31
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 200 31
II. Datoria externă pe termen scurt 28 841 30 567 35 757
Total datorie externă (I+II) 97 361 98 853 50 267

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,6 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2018 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2018 a fost de 75,3 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.