BNR: Comunicat adresat instituțiilor de credit cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene

 • Banca Naţională a României Sigla-BNR

Banca Naţională a României Sigla-BNR

Ghidul se adresează deopotrivă autorităţilor competente şi „instituțiilor-mamă din UE, societăților financiare holding-mamă din UE, societăților financiare holding mixte-mamă din UE și instituțiilor care nu sunt filiale ale unei instituții-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE (entități relevante) cu un indicator de măsurare a expunerii determinat pentru scopurile indicatorului efectului de levier de peste 200 de miliarde de euro”.

  1. Dispoziţii adresate autorităţilor competente
    Ghidul conține precizări cu privire la:

    targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
    NuntiBotezuriCumetrii.ro

   • datele care trebuie luate în considerare la determinarea scorurilor aferente entităţilor relevante în vederea identificării instituţiilor globale de importanţă sistemică şi alocării acestora în subcategorii, potrivit metodologiei descrisă în cadrul art. 131 din Directiva 2013/36/UE (CRD) şi în Regulamentul (UE) nr. 1222/2014;
   • datele auxiliare care trebuie avute în vedere în procesul decizional cu privire la identificarea entităţilor relevante drept G-SII şi alocarea acestora în subcategorii;
   • elementele memorandum utilizate pentru a îmbunătăți calitatea datelor și a contribui la dezvoltarea viitoare a metodologiei de identificare.,
 1. Dispoziţiile adresate entităţilor relevante
   Ghidul aduce o serie de precizări referitoare la:
 • datele pe care entităţile relevante trebuie să le raporteze autorităţilor competente pentru ca acestea să poată derula procesul de identificare al G-SII, în conformitate cu prevederile art. 131 din CRD, care au fost transpuse în mod corespunzător în Capitolul IV al Titlului IV din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, și respectiv cu cele din Regulamentul (UE) nr. 1222/2014;
 • datele pe care entităţile relevante trebuie să le publice anual precum şi formatul şi termenele de publicare ale acestora. În ceea ce priveşte formatul şi termenele de publicare, ghidul face trimitere la standardele tehnice de punere în aplicare (RTS) adoptate în temeiul art. 441 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR), aplicabile G-SII.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1388596/EBA-GL-2016-01+Revised+GLs+for+the+identification+of+G-SIIs_RO.pdf/f4370dac-8586-4210-9e7d-a9fdcc1c476c

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1388592/EBA-GL-2016-01+Revised+GLs+for+the+identification+of+G-SIIs_EN.pdf

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!

2016-05-20T12:59:46+03:0020 mai 2016|Categories: Stiri de BUSINESS|Tags: , , |