Banca Naţională a României Sigla-BNR

Ghidul se adresează autorităților competente definite la articolul 4 alineatul (2) lit. (i) din Regulamentul (UE) nr.1093/2010, precum și instituțiilor financiare definite la articolul 4 alineatul (1) din același regulament.

Ghidul stabilește modul în care trebuie divulgate informațiile confidențiale sub formă de rezumat sau în formă agregată conform articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE, astfel încât instituțiile sau entitățile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din aceeași directivă să nu poată fi identificate.

În acest scop, ghidul prezintă elementele care trebuie avute în vedere, respectiv:

  • numărul de instituții în legătură cu care se divulgă informații confidențiale;
  • structura specifică a informațiilor confidențiale divulgate;
  • contextul în care are loc divulgarea informațiilor confidențiale.

Versiunea în limba română: Ghid privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1523874/EBA-GL-2016-03+GL+on+the+provision+of+information+in+summary+or+collective+form_RO.pdf/71d0b2c8-efbb-4342-a388-7e1bf9a7833e

Versiunea în limba engleză: Guidelines on the provision of information in summary or collective form for the purposes of Article 84(3) of Directive 2014/59/EU:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1523874/EBA-GL-2016-03+GL+on+the+provision+of+information+in+summary+or+collective+form_EN.pdf/d9b35825-28e8-4b77-9207-5d4add90df26

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă.