Banca Naţională a României Sigla-BNR

Ghidul se adresează autorităților competente definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și instituțiilor definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv sucursalelor instituțiilor de credit al căror sediu principal este situat într-o țară terță.

Ghidul furnizează clarificări privind cerințele generale privind politicile de remunerare aplicabile întregului personal al instituțiilor, cerințele specifice pentru personalul identificat ca având impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției, din perspectiva politicilor de remunerare și elementelor variabile ale remunerației, precum și cu privire la informațiile ce trebuie publicate conform art. 96 din Directiva 2013/36/UE și art. 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În acest scop, ghidul detaliză aspecte privind:

  • cerințe privind politicile de remunerare
  • cerințe referitoare la structura remunerației
  • remunerarea funcțiilor specific
  • politica de remunerare, acordarea și plata remunerației variabile pentru personalul identificat ca având impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției
  • instituții care beneficiază de asistență guvernamentală
  • publicarea de informații de către instituții și transparența internă
  • cerințe pentru autoritățile competente

Versiunea în limba română: Ghid privind politicile solide de remunerare:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_RO.pdf/5f873004-c65a-4a3b-aecd-b4d97956a5de

Versiunea în limba engleză: Guidelines on sound remuneration policies:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1314839/EBA-GL-2015-22+Guidelines+on+Sound+Remuneration+Policies_EN.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă.