Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2018 un sold de 360 069,7 milioane lei. Faţă de luna iunie 2018 aceasta a scăzut cu 0,6 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2017 masa monetară s-a majorat cu 11,0 la sută (6,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2018
(mil. lei)
iul. 2018/
iun. 2018
%
iul. 2018/
iul. 2017
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 219 000,9 0,7 12,1
Numerar în circulaţie ** 65 550,8 0,8 9,5
Depozite overnight *** 153 450,2 0,7 13,3
M2 (masa monetară intermediară) 359 935,2 -0,6 11,0
M1 219 000,9 0,7 12,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 140 934,3 -2,5 9,3
M3 (masa monetară în sens larg) 360 069,7 -0,6 11,0
M2 359 935,2 -0,6 11,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 134,5 -4,9 9,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2018
(mil. lei)
iul. 2018/
iun. 2018
%
iul. 2018/
iul. 2017
%
Masa monetară (M3) 360 069,7 -0,6 11,0
Active externe nete** 158 786,9 0,6 2,6
Active interne nete*** 201 282,8 -1,5 18,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iulie 2018 cu 0,4 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2018, până la nivelul de 243 337,0 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,8 la sută (1,3 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,2 la sută). La 31 iulie 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,6 la sută (1,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2017, pe seama majorării cu 14,8 la sută a componentei în lei (9,8 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 6,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 7,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2018
(mil. lei)
iul. 2018/
iun. 2018
%
iul. 2018/
iul. 2017
%
Credit neguvernamental (total) ** 243 337,0 0,4 6,6
Credit neguvernamental în lei: 159 006,9 0,8 14,8
– gospodăriile populaţiei 90 356,4 1,7 21,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 650,5 -0,3 7,1
Credit neguvernamental în valută: 84 330,1 -0,5 -6,0
– gospodăriile populaţiei 38 772,3 -1,6 -10,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 557,8 0,5 -1,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna iulie 2018 cu 0,7 la sută faţă de luna iunie 2018, până la 98 779,4 milioane lei. La 31 iulie 2018, creditul guvernamental a crescut cu 3,6 la sută (-0,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2017.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna iulie 2018 cu 0,8 la sută faţă de luna iunie 2018, până la nivelul de 310 409,5 milioane lei. La 31 iulie 2018, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 10,9 la sută (6,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2017.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2018
(mil. lei)
iul. 2018/
iun. 2018
%
iul. 2018/
iul. 2017
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 310 409,5 -0,8 10,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 206 473,1 -1,4 8,5
– gospodăriile populaţiei 114 853,0 0,4 6,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 91 620,0 -3,5 11,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 103 936,4 0,4 16,1
– gospodăriile populaţiei 74 103,0 1,0 19,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 29 833,4 -1,2 9,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 114 853,0 milioane lei. La 31 iulie 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5 la sută (1,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2017.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 3,5 la sută, până la 91 620,0 milioane lei. La 31 iulie 2018, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 11,0 la sută (6,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2017.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,4 la sută faţă de luna iunie 2018, până la nivelul de 103 936,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 22 456,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 14,4 la sută).

La 31 iulie 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,0 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,8 la sută). La 31 iulie 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 19,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 17,3 la sută) faţă de 31 iulie 2017.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,2 la sută (-0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare s-au diminuat cu 0,5 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 9,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 7,6 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 057,2 milioane lei (soldul la 31 iulie 2018), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 89 722,2 milioane lei (soldul la 31 iulie 2018).Banca Naţională a României Sigla-BNR