Banca Naţională a României Sigla-BNR

La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 33 498 milioane euro, față de 33 494 milioane euro la 31 decembrie 2017.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 272 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 1 268 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 597 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2018 au fost de 37 095 milioane euro, faţă de 37 106 milioane euro la 31 decembrie 2017.

Plăţile scadente în luna februarie 2018 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 177 milioane euro.