Banca Naţională a României Sigla-BNR

La 31 martie 2017, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 34.695 milioane euro, faţă de 34.495 milioane euro la 28 februarie 2017.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 853 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunea de obligațiuni pe piața internă în valoare nominală de 240 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 653 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.877 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2017 au fost de 38.572 milioane euro, faţă de 38.435 milioane euro la 28 februarie 2017.

Plăţile scadente în luna aprilie 2017 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 198 milioane euro.