• aaa.advertising4u.ro

Miercuri, 30.04.2014, în prezenţa primarului George Scripcaru, municipalitatea a semnat recepţia pentru echipamentele şi maşinile achiziţionate în cadru proiectului ,,Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a municipiului Braşov”, proiect finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 122: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”.

Este un proiect important pentru noi deoarece eficientizează gestionarea fondului forestier, iar Regia pădurilor Kronstadt nu rămâne doar la stadiul de exploatare a pădurii, ci îşi diversifică activitatea. Anul acesta, pentru prima dată, am reuşit să producem puieţi destinaţi vânzării, iar dacă ne gândim că, după finalizarea acestui proiect, producţia anuală va creşte cu peste 100.000 de puieţi, ne putem da seama cât de importantă devine această activitate pentru veniturile regiei şi, implicit, pentru bugetul local. Astăzi am recepţionat utilajele prevăzute în acest proiect şi pot să vă asigur că, împreună cu specialiştii de la regia Kronstadt, am ales cele mai moderne şi competitive echipamente destinate administrării eficiente a fondului forestier, a declarat primarul George Scripcaru.

Scopul acestui proiect este creşterea valorii economice a pădurilor ţinând, cont de rolul multifuncţional şi managementul durabil al pădurilor, prin:
1) Amenajarea unei pepiniere silvice pentru producerea de puieţi forestieri de calitate necesari lucrărilor de împădurire specifice fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov – administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.;
2) Achiziţionarea de echipamente şi maşini pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere în arboreturi tinere;
3) Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor).

Proiectarea pepinierei urmăreşte obţinerea unui număr cât mai mare de puieţi la unitatea de suprafaţă, în sortimentele dorite, de calitate corespunzătoare şi cu costuri cât mai mici. Se preconizează că se vor produce ca specii de răşinoase: molid, brad, pin , larice, totalul de puieţi de răşinoase care se va produce în pepinieră fiind de 87.000 buc, iar ca specii de foioase: fag, paltin de munte, gorun , totalul de puieţi de foioase care se vor produce fiind de 18000 buc. rezultând că pepiniera va produce în total 105000 puieţi apţi de plantat, în fiecare an, pentru lucrările de împădurire necesare în fondul forestier, ceea ce reprezintă 85,15% din total.

Pepiniera proiectată pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov va fi amplasată în Braşov, Valea Popii f.n – Noua şi va avea o suprafaţă totală de 18.714 mp.

Lucrările prevăzute a fi realizate în vederea înfiinţării pepinierei cuprind:
– amenajarea terenului prin curăţarea terenului de cioate; defrişări tufişuri şi arbuşti;
– curăţarea terenului de frunze şi crengi;
– terasarea terenului prin nivelarea cu trei terase;
– construirea unei clădiri operaţionale cu amprenta la sol de 100 mp;
– construirea unei remize cu o amprenta la sol de 150 mp , cu rol de garaj pentru utilaje şi depozit pentru accesorii utilaje şi unelte;
– dotare şi instalare solar cu amprenta la sol de 336 mp;
– amenajarea secţiilor de cultură – porţiuni destinate producerii puieţilor, divizate în sole care sunt porţiuni de teren egale între ele ca suprafaţă, ca să permită rotaţia corectă a culturilor din cadrul asolamentului adoptat;
– sisteme de irigaţii care să ofere culturilor stabilitate şi viabilitate pentru o calitate deosebită.

Au fost achiziţionate utilaje şi echipamente eficiente de recoltare şi plantare, necesare atât pentru producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii, cât şi pentru lucrările silvice necesare creşterii valorii economice şi ecologice a pădurii din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.
Cea mai importantă şi valoroasă, achiziţie, 1.035.384 de lei, este tractorul cu braţ hidraulic, marca Pfanzelt, care reprezintă una dintre cele mai moderne soluţii în exploatarea forestieră.
Alte echipamente achiziţionate pentru realizarea lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului în fondul forestier proprietate publică a municipiului Braşov, a măsurilor tehnice şi operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii:
1. Nacela – 1 buc.
2. Motounelte cu disc tăietor – 3 buc
3. Motoferăstraie macanice cu lamă scurtă – 4 buc
4. Motoferăstraie macanice cu lamă lungă – 4 buc.
5. Motounelte elagaj cu lungimea tijei de 275 cm – 4 buc,
În vederea producerii de puieţi forestieri de calitate prin înfiinţare şi dotare pepinieră silvică s-au achiziţionat:
1. Tractor – 1 buc.
2. Plug Reversibil – 1 buc.
3. Grapă cu discuri – 1 buc.
4. Atomizor – 1 buc.
5. Cultivator – 1 buc.
6. Semănătoare forestieră – 1 buc.
7. Plug de scos puieţi – 1 buc.
8. Maşină de tuns iarba – 1 buc.
9. Sapă mică de grădină – 5 buc
10. Scafă îngustă – 5 buc
11. Greblă – 2 buc
12. Topor – 1 buc
13. Săpăligă dreaptă cu colţi – 5 buc
14. Cultivator mic de grădină – 5 buc
15. Ustensilă îndepărtat buruienile în solar – 5 buc
16. Cazma – 5 buc
17. Lopată – 2 buc
18. Roabă – 2 buc
19. Scară cu 2 sau 3 tronsoane – 1 buc.
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 19.11.2012 şi perioada de implementare va fi până la data de 18.11.2015.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.358.945 lei, din care 60 % reprezintă finanţare nerambursabilă, iar 40% – contribuţia beneficiarului – Municipiul Braşov.
Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

Go to Top