• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat marţi, 18.02.2014, în cadrul unei conferinţe de presă, semnarea contractului de lucrări în vederea realizării contractului de Modernizare integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul Braşov, în data de 13.02.2014.

Este un proiect important pentru noi, mai ales că înseamnă creşterea calităţii iluminatului public, prin faptul că se vor obţine informaţii în timp real privind disfuncţionalităţile din sistem. Astfel, se va putea interveni în cel mai scurt timp pentru remedierea defecţiunilor. De asemenea, costurile vor fi reduse prin diminuarea valorii facturilor de energie electrică, dar şi prin creşterea duratei de funcţionare a corpurilor de iluminat. Nu trebuie să uităm că proiectul are şi o componentă ce presupune siguranţa cetăţeanului, prin instalarea camerelor de supraveghere şi a butoanelor de panică. Sunt zone intens circulate şi unde există riscul apariţiei unor incidente. În acest mod, atât braşovenii, cât şi turiştii se vor simţi în siguranţă.”, a declarat primarul George Scripcaru.

Câştigătorul licitaţiei este Asocierea dintre SC Flash Lighting Services SA şi SC FLASHNET SRL, valoarea contractului de lucrări este de 7,7 milioane lei + TVA (9.548.000 inclusiv TVA), durata lucrărilor fiind estimată la 17 luni.

Obiectivele acestui proiect:
 Implementarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Braşov;
 Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Braşov;
 Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice prin crearea unui dispecerat centralizat de monitorizare.

COMPONENTE
1. Sistemul de telegestiune va oferi posibilitatea controlului interactiv al iluminatului public, utilizându-se comanda de la distanţă a aprinderii/ stingerii punctelor de iluminat, plasate pe 10.481 de stâlpi (pe 399 de străzi), precum şi reglarea intensităţii luminii prin programare automată, dimming. Fiecare corp de iluminat va fi controlat individual sau pe grupe de interes: aprins/stins, reducere intensitate luminoasă prin această funcţie de „dimming” şi va fi monitorizat (stare lampă/consum/defecţiuni). Nu se va efectua dimming în următoarele zone: intersecţii, sensuri giratorii, treceri de nivel cale ferată, pasaje subterane, alei şi zone pietonale, parcuri şi zone agrement, zone cu obiective istorice reprezentative, pasaje auto supraterane.
Beneficiile sistemului de telegestiune
• furnizarea unui ambient luminos confortabil, cu un nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte; sistemul modernizat va oferi o imagine de ansamblu corectă asupra traficului atât şoferilor cât şi pietonilor;
• reducerea consumului de energie electrică; sistemul va monitoriza consumul de energie electrică, semnalând rapid orice disfuncţionalitate prin emiterea de alarme de avertizare; va identifica echipamentele care nu funcţionează sau funcţionează defectuos, va permite pornirea/oprirea iluminatului pentru unul sau mai mulţi stâlpi, diminuarea/mărirea fluxului luminos, în funcţie de necesităţi;

2. Sistemul integrat de securitate în zonele de risc din municipiu va cuprinde un număr de 42 camere video de supraveghere montate pe stâlpii de iluminat stradal din proprietatea Municipiului Braşov, împreună cu un subsistem de panică pentru apeluri de urgenţă şi suport video live constituit din 42 de echipamente de monitorizare, alarmare şi comunicare de tip butoane de panică;

Beneficiile sistemului
creşterea gradului de siguranţă a populaţiei la nivelul Municipiului Braşov; sistemul va asigura supravegherea permanentă a celor 29 de zone cu risc ridicat de infracţionalitate identificate la nivelul municipiului, interactivitatea cetăţenilor cu Poliţia Locală prin intermediul butoanelor de panică, localizarea geografică/georeferenţiată a situaţiilor de criză, infracţionalitate sau panică de către aplicaţia de sistem;

3. Dispeceratul central de supraveghere şi monitorizare, dotat cu infrastructura de echipamente şi aplicaţii software, va permite gestionarea integrată a informaţiilor provenite din sistemul de telegestiune a iluminatului public și din sistemul de securitate.

Beneficiile sistemului
Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice; intervenţiile la evenimentele semnalate de către populaţie se vor face prin dispecerat pe principiul „intervine cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului”.

Proiectul “Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul Braşov”, cod SMIS 40846, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – Poli de creştere.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 10.870.030,32 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 10.652.629,71 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Braşov la cheltuielile eligibile ale proiectului reprezintă 2% din valoarea acestora.

Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt
Primăria Municipiului Braşov

Concept SMART CITY
Smart City”: strategie de dezvoltare urbană, sprijinită în mare parte de mijloace tehnologice (infrastructură de comunicaţii, senzori electronici, aplicaţii software, dispozitive mobile, etc.)
Această strategie trebuie adoptată de un parteneriat ce cuprinde cetăţeni, mediul de afaceri, organizaţii, autorităţi publice, care trebuie să împărtăşească o viziune comună.
“Smart City” poate fi pus în practică în urma dezvoltării infrastructurii tehnice şi prin înglobarea unor sisteme individuale, deja implementate Obiectivul final: îmbunătăţirea calităţii vieţii şi condiţiilor de muncă ale locuitorilor Braşovului.

Concept dimming
Funcţia de „dimming” oferă posibilitatea proprietarului reţelei de iluminat public de a reduce gradual intensitatea fluxului luminos în orele cu trafic de maşini sau pietonal redus. Modulele sunt montate şi astfel permite economisirea energiei electrice pe perioada de reducere a intensităţii fluxului luminos.

Go to Top