Bursa de Valori București (BVB) a demarat consultările cu companiile listate și organizațiile relevante ale investitorilor asupra noului Cod de Guvernanță Corporativă. Acesta este rezultatul proiectului comun BVB – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru îmbunătățirea climatului local de guvernanță corporativă.

În procesul transformării pieței bursiere românești, cu scopul de a construi în România o piață de capital atractivă pentru regiunea Europa de Sud Est, Bursa de Valori București adaptează la noul stadiu de dezvoltare al pieței autohtone principiile de guvernanță corporativă aplicate companiilor listate.

Bursa de Valori București, cu sprijinul BERD și al echipei sale de consultanți, a rescris Codul de Guvernanță Corporativă al BVB, aflat în vigoare în forma sa curenta din anul 2008. În elaborarea noului Cod, au fost luate în considerare standardele internaționale în această materie, schimbările cadrului legal din România și Uniunea Europeană, experiența dobândită ca urmare a aplicării primului Cod, precum și noile aspitații ale societății, în general, și ale părților direct interesate de reponsabilitățile și conduita companiilor. Noul Cod cuprinde un set de principii și recomandări care se bazează pe cele mai bune practici, transparență și încredere.

“Acest Cod va fi într-o măsură inovativ, deoarece nu va conține numai subiectele clasice care sunt abordate în mod normal atunci când este vorba de guvernanță corporativă. Avem șansa să generăm un progres esențial având aceste reguli pragmatice în setul de prevederi pentru guvernanța corporativă. Acesta este motivul pentru care am decis să adresăm, de asemenea, unele subiecte care nu sunt subiectele clasice tratate, vorbind la modul general, de coduri de guvernanță corporativă. Spre exemplu, dorim ca societățile listate să își publice politica de dividend, pentru informarea investitorilor asupra principiilor care stau la baza acestei politici, astfel încât investitorii să știe la ce să se aștepte”, a declarat Ludwik Sobolewski, Directorul general al BVB.

Printre altele, Codul include prevederi asupra previziunilor pentru o companie listata, deoarece acestea au potențialul de a genera efecte pozitive, dar și riscuri dacă sunt prezentate sau publicate într-un mod prea vag. Calitatea guvernanței corporative este unul dintre factorii care influențează deciziile investitorului atunci când vine vorba de investiția într-o companie.

Obiectivele acestui proiect sunt întărirea practicilor de guvernanță corporativă şi a gradului de raportare în rândul companiilor listate, prin îmunătățirea recomandărilor Codului de Guvernanță Corporativă, precum și consolidarea monitorizării și implementării acestuia.

Noul Cod a beneficiat și de opiniile membrilor Consiliului Consultativ de Guvernanţă Corporativă, constituit din personalități ale pieței de capital internaționale și locale, care prin experiența lor și-au adus o contribuție importantă la dezvoltarea pieței de capital din România. Membrii Consiliului Consultativ sunt Gian Piero Cigna (Specialist Guvernanță Corporativă în cadrul BERD), Mariana Gheorghe (Președintele Directoratului OMV Petrom), Steven Van Groningen (Președintele Directoratului Raiffeisen Bank), Narcisa Oprea (Partener Schoenner), Grzegorz Konieczny (Reprezentant legal și Manager de portofoliu Fondul Proprietatea) și Ludwik Sobolewski (Director general BVB).

Într-o formă restrânsă, începând din 25 februarie 2015, va intra în vigoare un Cod de Guvernanță Corporativă pentru companiile listate pe AeRO, odată cu lansarea acestei pieţe. Acesta este un sprijin pentru emitenții de pe AeRO în ceea ce privește transparența post-listare și cerințele de raportare, dar, în principal, este un mod excelent de creștere a investibilității.

De asemenea, ca parte a eforturilor BVB pentru îmbunătățirea climatului de guvernanță corporativă, începând din ianuarie 2015, pentru companiile incluse în indicele BET, vor intra în vigoare criterii de eligibilitate precum transparența și servicii orientate spre relația cu investitorii. Criteriile vizează cerințe de raportare în limba engleză, raportare conform IFRS, informare prin intermediul website-ului BVB și/sau altă platformă indicată de BVB, teleconferințe / întâlniri cu analiștii și investitorii atunci când sunt publicate rezultatele trimestriale.

______________________

Bursa de Valori București administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme alternative, și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie listată pe propria piață din 2010. Pentru informații suplimentare vizitați www.bvb.ro.