window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Campanie de informare adresată părinţilor care pleacă la muncă în străinătate la Sibiu

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Serviciul Asistenţă Socială din cadrul municipalităţii atrage atenţia părinţilor care pleacă la muncă în străinătate asupra copiilor pe care îi lasă acasă. Legislaţia prevede o serie de paşi ce trebuie urmaţi de către părinţi pentru ca minorii să fie protejaţi şi monitorizaţi în absenţa părinților. În prezent, din evidenţele Serviciului Asistenţă Socială rezultă că în municipiul Sibiu se află în această situaţie un număr de 250 de copii.

Părinţii care pleacă la muncă în străinătate trebuie să depună o notificare în acest sens la sediul Serviciului Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sibiu. În aceste situaţii, conform prevederilor legale, părinţii care locuiesc în municipiul Sibiu sunt obligaţi să se prezinte cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara la Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu – Biroul Protecţia Copilului, în sediul de pe bulevardul Victoriei nr.1-3, cam. 24 pentru a depune documentul. Prin această notificare, părintele va desemna în scris persoana în a cărei întreţinere va rămâne minorul în perioada absenţei lui.

Această persoană desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă (bunici, mătuşi, unchi, veri), trebuie să aibă minim 18 ani şi să facă dovada condiţiilor materiale în care va creşte copilul. Cel care îşi asumă această responsabilitate va trebui să urmeze în mod obligatoriu şi un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. În acest sens, Biroul Protecţia Copilului oferă consiliere şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor respective.

Dacă părinţii pleacă din ţară pe o perioadă mai mare de 3 luni şi doresc să delege autoritatea părintească persoanei care se va ocupa de întreţinerea şi îngrijirea copiilor, acest lucru se poate realiza printr-o cerere către Tribunalul Sibiu care va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti asupra copilului în cauză, pe durata lipsei părinţilor, dar nu pentru mai mult de un an.

Sprijin şi consiliere din partea Serviciului Public de Asistenţă Socială, Biroul Protecţia Copilului. În perioada în care părinţii se află în străinătate, Biroul Protecţia Copilului din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu oferă persoanelor desemnate să se ocupe de minori servicii de consiliere şi informare şi va urmări şi, după caz, va sprijini copiii pentru a păstra legătura cu părinţii. De asemenea, din trei în trei luni angajaţii acestui Serviciu vor evalua starea copiilor pentru a preveni eventuale situaţii care pot pune în pericol dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a copiilor, dar şi pentru a preveni abandonul acestora de către părinţi.

Centre de zi pentru sprijinul acestor copii. În municipiul Sibiu există cinci centre de zi private care pot sprijini aceşti copii. Municipalitatea subvenţionează parţial trei dintre acestea: Centrul de Zi A.R.A.P.A.M.E.S.U, Asociaţia Filantropică “Sfântul Nicolae” Sibiu – Centrul de Sprijin şi Asistenţă pentru Copil şi Familie, Asociaţia “Soborul Sfinţiilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” Sibiu – Centrul de Zi pentru Copii. Pentru a sprijini persoana în  a cărui grijă a rămas copilul, aceste centre pot primi copiii, le oferă o masă şi îi ajută să îşi facă temele.

Aceasta este o campanie menită să informeze părinţii care pleacă la muncă în străinătate cu privire la obligaţiile pe care le au pentru a-şi proteja copii, pentru a le asigura un minimum de conform psihic şi condiţiile materiale necesare dezvoltării normale a acestora. Serviciul Public de Asistenţă Socială îi încurajează pe aceşti părinţi să ţină legătura cât mai strâns cu copiii lor pentru ca, în ciuda distanţei, copiii să nu resimtă atât de pregnant lipsa lor.

Nerespectarea de către părinţi a obligaţiei de a anunţa Serviciul Public de Asistenţă Socială cu privire la intenţia de a pleca la muncă în străinătate constituie contravenţie conform legislaţiei în vigoare şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Date de contact pentru formularea notificărilor:

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, Biroul Protecţia Copilului, cu sediul pe bulevardul Victoriei nr.1-3, cam. 24, telefon: 0269/208927.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top