window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Cei mai mari poluatori ai Europei au ajuns să se autoreglementeze

Cei mai mari poluatori ai Europei au ajuns să se autoreglementeze

Uniunea Europeană definește noi standarde pentru limitarea poluării la termocentralele pe bază de cărbune. Aceasta oportunitate pentru reducerea emisiilor toxice revine odată la zece ani.

O anchetă Greenpeace a dezvăluit că procesul de stabilire a standardelor a fost acaparat de către industria de cărbune, iar valorile limita pentru emisii risca sa fie joase. În consecință, poluarea generata de majoritatea centralelor existente ar fi incomparabil mai mare decât dacă acestea ar adopta cu adevărat cele mai eficiente tehnologii disponibile în momentul de față. Procesul astfel viciat va face ca standardele europene sa fie semnificativ mai permisive decât cele impuse în alte părți ale lumii, inclusiv China.

Limitele de poluare actualizate ale UE trebuie să fie in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

Analizând documentația disponibila, raportul demonstrează că limitele industriale privind poluarea aerului în UE sunt mult mai slabe decât standardele în vigoare in China, Japonia și SUA.

Raportul arată de asemenea, că termocentralele actuale au deja emisii mai scăzute decât cele propuse in draft, precum si un nivel de performanță mai ridicat în controlarea emisiilor.

–––––––-

Centralele electrice pe cărbune sunt cea mai mare sursă de emisii de dioxid de sulf și mercur din Europa și una dintre cele mai mari surse industriale de emisii de oxizi de azot, arsenic, plumb și cadmiu. Poluarea aerului de către termocentralele din UE a cauzat aproximativ 22.300 de decese premature în 2010[1], un număr foarte mare de cazuri de astm și a mărit nivelul de mercur în organismele a mii de copii născuți în Europa.

În acest moment, UE actualizează standardele de poluare a aerului pentru instalații industriale, incluzând termocentralele pe bază de cărbune. În martie 2015, acest proces este așteptat să propună definiții ale celor mai bune tehnici disponibile și limitele de poluare aferente. Cele mai bune tehnici disponibile (BATs în engleză – best available techniques) sunt stabilite în documentele de referință – BREF. Statele membre ale UE vor vota această propunere până la sfârșitul anului, urmând să fie adoptata formal în 2016. Noile definiții pentru cele mai bune tehnici disponibile și limitele de emisii aferente trebuie incluse în autorizațiile de mediu actualizate, în termen de patru ani de la adoptare.

Prima parte a raportului compară standardele propuse de UE privind poluarea aerului cu standardele actuale din alte țări și cu emisiile reale. Cea de-a doua parte evidențiază procesul UE de luare a deciziilor și demonstrează cum acesta este acaparat de interesele industriilor.

Limitele de poluare propuse de UE – comparație cu performanța actuală și cu standardele altor țări

În martie va fi publicată o nouă propunere BREF pentru instalațiile mari de ardere (LCP BREF). Aceasta va defini cele mai bune tehnologii disponibile și limite corelate pentru poluarea provocată de centralele pe cărbune, o importanta sursa de poluare toxică.

Cea mai mare amenințare pentru mediu și sănătate în Europa este expunerea la particulele în suspensie (PM2,5). Prezența acestora în aerul de respirat crește riscul decesului cauzat de boli cardiologice, respiratorii și cancer pulmonar și scurtează speranța de viață cu 6-12 luni în majoritatea țărilor europene [3].

O cercetare făcută de Universitatea din Stuttgart la solicitarea Greenpeace estimează că emisiile de la termocentralele europene pe cărbune au fost responsabile pentru 22.300 de decese premature în 2010  [4].

Anual în UE se nasc 200.000 de copii cu nivel mare de mercur în sânge, ce le afectează dezvoltarea mentală și neurologică [5].

Prima parte a raportului publicat de Greenpeace compara standardele BREF propuse pentru patru compuși poluatori principali – dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi în suspensie și mercur (SO2, NOx, PM2.5 și Hg) – cu standardele altor tari și cu nivelurile de preformanță actuale ale unor termocentrale operaționale.

Prin comparație cu standardele din China, cele europene (BREF) propuse pentru centralele pe cărbune deja existente permit cu 30% mai mult SO2 si cu 80% mai mult NOx, depășind de asemenea media termocentralelor care operează în Japonia.

Mai greu de acceptat este că operatorii europeni ar putea construi noi centrale pe cărbune care, comparativ cu cele mai performante centrale din lume ar emite:

  • De 5 ori mai mult SO2;
  • De 2 ori și jumătate NOx;
  • De 2 ori mai multe emisii de particule în suspensie;
  • De 5 ori mai mult mercur.

Draftul de propunere ar permite mult mai multă poluare decât ar rezulta din folosirea cu adevărat a celor mai bune tehnologii disponibile. Adoptarea unor standarde slabe ar avea un impact puternic negativ asupra sănătății.

Industriile poluatoare au pus stăpânire pe procesul de reglementare

Dintre diferitele entități implicate în redactarea, revizuirea și propunerea noilor standarde, cea mai activa este Grupul Tehnic de Lucru (TWG), prezidat de Biroul IPCC European. Greenpeace avertizează că TWG este dominat de către industria de energie: în total, mai bine de 46 de reprezentanți ai delegațiilor guvernamentale sunt de fapt lobby-iști ai industriei, pe lângă cei 137 de reprezentanți formali ai industriei care participă. Aceasta înseamnă că poluatorii înșiși definesc reglementările menite să le guverneze propria industrie.

Exemple de delegații guvernamentale care de fapt reprezintă industria

– Delegația Regatului Unit al Marii Britanii are în componență nouă persoane, dintre care cinci sunt reprezentanții marilor poluatori, inclusiv operatorii centralelor electrice pe cărbune RWE, EDF și E.ON și ai rafinăriei de petrol Stanlow.

– Delegația greacă (șapte membri) este formată în întregime din reprezentanți ai Public Power Corporation, cea mai mare companie de energie electrică si operatorul unora dintre cele mai poluante centrale pe lignit din UE, și ai Hellenic Petroleum;

– Delegația spaniolă, de douăsprezece persoane, include opt reprezentanți ai industriei, inclusiv operatorii centralelor pe cărbune Endesa și Iberdrola, precum și asociația producătorilor de energie electrică UNESA.

Reflectarea temerilor industriei

Chiar și unii reprezentanți independenți ai țărilor au promovat de-a lungul timpului pozițiile companiilor poluatoare, adesea folosind declarații copiate direct de la reprezentanții industriilor.

Într-un caz particular, delegați din partea ministrului mediului din Spania și de la Agenția de Protecție a Mediului din Irlanda au cerut limite de emisii mai joase folosind o declarație care era identică cu un comentariu depus de Eurelectric[6] – grupul de lobby pentru companii energetice.

Hubert Bramberger, reprezentând Agenția de Mediu a Bavariei in delegația Germaniei, a cerut limite de emisii mai joase la dioxidul de sulf pentru centralele pe lignit, oferind un comentariu identic cu cele ale câtorva reprezentanți ai industriei. Richard Chase, reprezentând Agenția de Mediu a Marii Britanii, a folosit un comentariu scris identic cu cele făcute de Eurelectric și RWE, pentru a argumenta că anumite tehnici de eficiență energetică sunt prea costisitoare.

Șapte delegații –  cele ale Poloniei, Republicii Cehe, Greciei, Germaniei, Franței, Marii Britanii și Spaniei – au adus majoritatea comentariilor prin care se cere coborârea limitelor.

Austria, Olanda și Suedia au fost singurele țări care au cerut protejarea sănătății publice. Toate trei au trimis delegații guvernamentale din care au făcut parte exclusiv delegați din partea statului.

Europa permite poluatorilor să își stabilească propriile standarde, iar majoritatea delegaților pentru acest proces sunt reprezentanți ai industriei. Dacă acest lucru este îngăduit, termocentralele pe cărbune din UE vor rămâne cu mult în urma celor din alte regiuni și vor avea un impact grav asupra sănătății.

Este timpul ca decidenții UE să intervină 

Greenpeace solicită ca acest proces să fie reformat pentru a elimina conflictele de interese, întârzierile inutile, derogările și exceptările de la regulă. Solicita alinierea standardelor BREF cu cele mai bune tehnologii disponibile reale, așa cum este cerut prin legislația UE. Miniștrii de mediu din UE, membrii parlamentelor naționale și ai Parlamentului European trebuie să intervină în acest proces și să ia o serie de masuri:

  • Să se asigure că noul BREF va fi adoptat la timp: adoptarea și publicarea definițiilor asupra celor mai bune tehnici și a limitelor de emisii pentru instalațiile mari de ardere ar trebui să aibă loc cel mai târziu până în ianuarie 2016;
  • Să stabilească standarde ambițioase și obligatorii: implementarea BREF de către statele membre trebuie făcută în mod egal pentru toate termocentralele. Standardele ar trebui să fie cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre și să nu fie acordate derogări;
  • BREF și valorile limitelor de emisii corelate ar trebui să aibă ca reper cele mai bune performanțe obținute la nivel internațional;
  • Să impună măsurători continue pentru mercur și pentru alte emisii la toate categoriile de centrale pentru verificarea conformității;
  • Eliminarea conflictelor de interese: excluderea din delegațiile statelor membre a personalului aflat pe statul de plată al industriilor afectate de Directiva pentru Emisii Industriale.

Note:

[1] Cercetare a Universității din Stuttgart, din raportul Greenpeace (2013), Silent Killers: http://www.greenpeace.org/international/Silent-Killers/

[2] Pentru mai multe informații: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/about/more_information.html

[3] EEA (2007), Scăderea speranței de viață atribuită contribuțiilor antropogenice la PM2,5, 2000 și 2020: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/loss-of-statistical-life-expectancy-attributed-to-anthropogenic-contributions-to-pm2-5-2000-and-2020

[4] Cercetare a Universității din Stuttgart, din raportul Greenpeace (2013), Silent Killers:: http://www.greenpeace.org/international/Silent-Killers/

[5] Bellanger et. al. (2013) Economic benefits of methylmercury exposure control in Europe: Monetary value of neurotoxicity prevention în Environmental Health 2013, 12:3 http://www.ehjournal.net/content/12/1/3

[6] Carmen Canales, Ministrul Mediului din Soania, Sean O’Donoghue, EPA  Irlanda și Helen Lavray, Eurelectric, toți au solicitat limite mai joase pentru emisii, folosind exact același paragraf, cuvânt cu cuvânt și literă cu literă

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top