Primarul George Scripcaru a semnat, la sfârşitul săptămânii trecute, contractul de finanţare pentru construirea Centrului de informare şi promovare turistică din Poiana Braşov.

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

„Mă bucur că, după atâta timp de aşteptare, am reuşit să semnăm contractul de finanţare pentru Centrul de Informare Turistică, un obiectiv important pentru implementarea strategiei noastre de dezvoltare a turismului. Acest centru va asigura informarea turiştilor şi promovarea Braşovului şi Poienii Braşov, în cadrul reţelei naţionale de centre de informare turistică. În ultimii anii ne-am concentrat foarte mult pe dezvoltarea facilităţilor pe care Poiana le poate oferi turiştilor. Dezvoltarea domeniului schiabil, noi reţele de transport pe cablu, construirea centrului de agrement sunt doar câteva dintre ele. Acest centru vine să întregească proiectul nostru de a transforma Poiana Braşov din staţiune de week-end în staţiune de sejur, pe tot parcursul anului. Dar trebuie să înţeleagă toată lumea, inclusiv cei din domeniul hotelier, că nu poţi să faci turism la standarde europene doar cu ce îţi oferă natura sau ţi-au lăsat înaintaşii. Trebuie şi să investeşti, pentru că turistul nu vine doar ca să stea în hotel şi să mănânce, ci trebuie să îi asiguri şi facilităţile de agrement necesare”, a declarat primarul George Scripcaru.

In cadrul acestui proiect se vor executa lucrări de construcţie şi amenajarea unei clădiri tip (în cadrul acestui program toate clădirile construite vor fi identice) în Poiana Braşov, în parcarea mare, lângă capătul de linie RAT, cu o suprafaţă construită de 61mp, în care se vor crea următoarele funcţiuni: spaţiu standuri Su= 10,0 mp, spaţiu informare Su= 34,50 mp şi spaţii anexe.

Centrul Naţional de Informare şi promovare turistică din Poiana Braşov va fi dotat cu mobilier specific, echipamente IT şi dotări exterioare, şi, de asemenea, va dispune de personal de specialitate (2 persoane) pentru funcţionarea acestuia, conform Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

Baza de date şi site-ul propriu de promovare şi informare al CNIPT care se vor crea în cadrul proiectului vor fi conectate obligatoriu la sistemul naţional integrat cu acces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice, ce va fi realizat de autoritatea publică centrală pentru turism.

Prin intermediul CNIPT din Poiana Braşov se vor oferi turiştilor servicii şi pachete de programe specifice – oferte proprii, trasee turistice existente; materiale de promovare şi informative – hărţi, pliante, broşuri, CD –uri, informaţii despre obiective turistice naturale, cultural istorice, posibilităţi de cazare şi servirea mesei, restaurante, structuri de primire – hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, precum şi o bază de date computerizată în care se pot găsi orice informaţii legate de zona turistică a Braşovului.

Valoarea totală a proiectului este de 542.834 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 488.795 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Braşov la cheltuielile eligibile ale proiectului reprezintă 2% din valoarea acestora. Perioada de implementare va avea o durată de 12 de luni, din care 7 luni de execuţie lucrări.