CNAIR SA anunta pe cei interesati ca examinarea in vederea obtinerii atestatului nominal pentru efectuarea insotirii vehiculelor cu depasiri se va desfasura la sediul CNAIR SA din B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, in data de 31.ianuarie 2017.

Candidatii se vor prezenta la sediul din B-dul Dinicu Golescu nr.38, poarta A, avand asupra lor cartea de identitate si permisul de conducere, valabile.

Pentru inscriere, candidatii vor depune cererea tip si cate o copie a chitantei privind plata tarifului de examinare, a cartii de identitate si a permisului de conducere (cel putin categoria B), valabile.

Pe fiecare pagina a copiilor chitantei, cartii de identitate si a permisului de conducere solicitantul va inscrie urmatoarele:

 „Subsemnatul …………….., declar pe proprie raspundere ca prezentul act este conform cu originalul”, impreuna cu semnatura.

Modelul cererii poate fi obtinul de pe site-ul CNAIR SA, la adresa www.cnadnr.ro/ Informatii transporturi rutiere/ Autorizatii. 

Cererile, insotite de copiile chitantei, cartii de identitate si a permisului de conducere pot fi transmise la sediul CNAIR SA prin posta, scanate – prin e-mail (la adresa autorizatii@andnet.ro) sau pot fi depuse la registratura CNAIR SA.

Pentru accesul in sediul CNAIR SA candidatii inscrisi se vor prezenta cu actul de identitate in original si valabil. 

In vederea examinarii, candidatii vor achita un tarif de 100 lei/persoana.

Plata se va face in contul CNAIR SA, CUI : RO 16054368,

 COD IBAN : RO77RNCB0082008094080015,

deschis la BCR – SUCURSALA UNIREA

 Pe chitanta se vor inscrie, in mod obligatoriu numele si prenumele candidatului si mesajul „tarif examinare”.

***

Actele normative ce trebuie studiate in vederea sustinerii examenului de verificare a cunostintelor sunt urmatoarele:

1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:  a) Capitolul I: Dispozitii generale;

  1. Capitolul II: Administrarea drumurilor / Sectiunea IV: Conditii de exploatare a drumurilor;
  2. Capitolul V: Controlul respectarii prevederilor ordonantei, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor; d) Capitolul VI: Dispozitii tranzitorii si finale.

2) Ordinul MTI nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiculelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Actele normative mentionate mai sus, se regasesc pe site-ul CNAIR SA, la adresa www.cnadnr.ro/ Informatii transporturi rutiere/ Acte normative”.

Cu aceasta ocazie reamintim ca autorizatiile operatorilor economici specializati, autovehiculelor de insotire si atestatele nominale ale personalului specializat se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, urmand ca la expirarea acestora sa se obtina noi autorizatii si atestate, conform procedurilor prevazute in Normele aprobate prin Ordinul MTI nr. 356/2010, cu plata integrala a tarifelor prevazute.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa