Comisia Europeana comunica un nou studiu referitor la locurile de munca asigurate in Europa

Acasa/COMUNICATE DE PRESA, resurse umane, social/Comisia Europeana comunica un nou studiu referitor la locurile de munca asigurate in Europa
  • Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Comisia Europeană a salutat astăzi publicarea primului studiu la nivel european privind impactul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) asupra economiei europene, din punctul de vedere al PIB-ului, ocupării forţei de muncă, salariilor şi comerţului.

Realizat de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI)- care acţionează prin intermediul Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală – împreună cu Oficiul European de Brevete (OEB), studiul constată că aproximativ 40% din volumul total al activităţilor economice din UE (cca. 4700 mld. euro anual) este generat de industriile bazate pe utilizarea intensivă a DPI, iar aproximativ 35% din totalul ocupării forţei de muncă în UE (77 de milioane de locuri de muncă) provine din industriile care utilizează peste medie drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, raportul constată că nivelul mediu de remunerare în industriile bazate pe utilizarea intensivă a DPI este cu peste 40% mai mare decât în alte industrii.

Comisarul pentru Piaţă internă şi Servicii, Michel Barnier, a declarat: „Sunt convins că drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol extrem de important în stimularea inovațieii şi creativităţii, drept care salut publicarea acestui studiu. El ne va ajuta să sprijinim în continuare procesul de elaborare de politici bazate pe dovezi. Ceea ce ne indică acest studiu este faptul că utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală în economie este omniprezentă: de la industriile high-tech până la producătorii de articole sportive, jocuri, jucării şi jocuri pe calculator, toate tipurile de industrii utilizează intensiv nu doar unul, ci mai multe tipuri de drepturi de proprietate intelectuală.“

Benoît Battistelli, preşedintele Oficiului European de Brevete (OEB) a declarat: „Acest raport ne arată că beneficiile de pe urma brevetelor şi ale altor DPI nu reprezintă doar teorie economică. Pentru companiile inovatoare, activele necorporale au devenit extrem de importante. Brevetele deschid adesea porţi spre capitalizare şi parteneriate de afaceri, în special pentru IMM-uri, dar şi pentru centre de cercetare şi universităţi. Pentru a rămâne competitivă în economia globală, Europa trebuie să încurajeze tot mai mult dezvoltarea şi utilizarea de noi tehnologii şi inovaţii.“

António Campinos, preşedintele Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) a declarat: „Acest studiu este rezultatul unei colaborări strânsă/productivă între experţi desemnaţi de către diferite agenţii şi state, folosind o metodologie transparentă şi replicabilă. Studiul abordează o problemă fundamentală: gradul în care industriile care se bazează pe utilizarea intensivă a drepturilor de proprietate intelectuală contează pentru locurile de muncă, PIB-ul şi comerţul Uniunii Europene. Avem acum un răspuns clar. Iar aceste drepturi de proprietate intelectuală contează, contează foarte mult.“

targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
NuntiBotezuriCumetrii.ro

Studiul „Industriile bazate pe utilizarea intensivă drepturile de proprietate intelectuală: contribuţia la performanţa economică şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană ia în considerare toate drepturile de proprietate intelectuală importante: brevete, mărci, modele/designs, drepturi de autor, indicaţii geografice, concentrându-se asupra economiei UE şi acoperind un total de 321 industrii bazate pe utilizarea intensivă a DPI, identificate ca atare fie pentru că înregistrează mai multe drepturi de proprietate intelectuală per angajat decât alte industrii, fie pentru că utilizarea DPI reprezintă o caracteristică intrinsecă a activităţii lor industriale. Aceste industrii au fost selectate la nivelul UE folosind, de exemplu măsurători pentru intensitatea utilizării drepturilor de proprietate intelectuală.

Potrivit raportului, circa jumătate din toate industriile Uniunii Europene folosesc DIP, situându-se în topul primelor 20 de industriile intensive din Europa sectorul industriilor tehnice, al construcţiilor, sectorul financiar şi cel al asigurărilor, industria producătoare de autovehicule destinate transportului rutier, sectorul vânzărilor cu amănuntul, cel al calculatoarelor şi produselor farmaceutice. O altă concluzie a studiului este faptul că aproximativ 90% din schimburile comerciale ale UE cu restul lumii sunt generate de industriile bazate pe utilizarea intensivă a DPI.

Anexa raportului conţine o listă a tuturor industriilor bazate pe utilizarea intensivă a drepturilor de proprietate intelectuală.
Acest studiu urmează unuia similar, realizat în 2012 de către Biroul pentru Brevete şi Mărci înregistrate al SUA împreună Administraţia pentru Economie şi Statistică, care a tras concluzii comparabile pentru economia SUA. Ponderea ocupării forţei de muncă şi a PIB-ului în industriile bazate pe utilizarea intensivă a DPI este chiar mai mare în Europa decât în SUA.

Studiul este disponibil la pagina de internet:

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI):

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPContributionReport.en.do

Oficiul European de Brevete (OEB):

www.epo.org/ip-intensive-industries
Mai multe informaţii cu privire la drepturile de proprietate intelectuală sunt disponibile la:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/rights/index_en.htm

Contacte relaţia cu presa:

OAPI

Laura Casado Fernandez

Tel. +34 96 513 8934

Laura.CASADO@oami.europa.eu

 

Ruth McDonald

Tel : +34 96 513 7676

Ruth.MCDONALD@oami.europa.eu

 

Claire Castel

Tel. +34 96 513 9735

Claire.Castel@oami.europa.eu

 

 OEB

Oswald Schröder
Purtător de cuvânt
Oficiul European de Brevete
Tel: +49 89 2399 1800
GSM: +49 163 8399 668
Email: oschroeder@epo.org

TWITTER #IPEurope and #EUIPstudy  

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!