window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Comisia Fulbright din România lansează bursa Fulbright Student Award în Statele Unite

Comisia Fulbright din România lansează bursa Fulbright Student Award în Statele UniteComisia Fulbright din România anunţă deschiderea competiţiei pentru bursa Fulbright Student Award 2013-2014, prin care se acordă cetăţenilor români burse pentru studii de masterat sau cercetare la universităţi din Statele Unite ale Americii. Bursa vizează toate domeniile educaţionale exceptând medicina clinică, si se adresează studenţilor în an terminal, absolvenţilor, masteranzilor și doctoranzilor români, de la universităţi de stat sau particulare.

Bursa Fulbright Student Award acoperă costurile unui an academic, în limitele bugetului alocat, şi include transportul internaţional, taxele de şcolarizare, asigurarea medicală, un stipendiu lunar şi o alocaţie pentru cărţi şi materiale educaţionale. Data limită de înscriere este 14 mai 2012. Candidaţii trebuie să deţină o diplomă de licenţă (sau adeverinţă, pentru studenţii în an terminal de studiu), să cunoască limba engleză şi să aibă cetăţenie română. Pentru înscrierea în concurs toţi candidaţii trebuie să depună un formular care poate fi accesat și trimis online https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/, însoţit de diploma de licenţă sau adeverinţa de la facultate, foi matricole, împreună cu traducerile acestora şi scrisori de recomandare. Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul Comisiei Fulbright www.fulbright.ro.

Programul Fulbright este cel mai important program de schimburi culturale, ştiinţifice şi educaţionale desfăşurat de Statele Unite ale Americii. Comisia Fulbright Româno-Americană administrează acest program şi acordă burse de studiu şi de cercetare pentru studenţi, profesori, cercetători români şi americani. În consiliul Director al Comisiei Fulbright sunt prezenţi oficiali ai Ambasadei SUA la Bucureşti, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, cât şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din România.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact Loredana Bucuroaia, Asistent de Program.

Loredana Bucuroaia

Asistent de Program

Comisia Fulbright România

Email: loredana.bucuroaia@fulbright.ro

Website: http://www.fulbright.ro

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top