Consiliul general al Comitetului Național privind Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 18 decembrie 2017, pentru a patra oară în acest an. În cadrul ședinței au fost discutate rezultatele celor mai recente analize dezvoltate în vederea adoptării unor măsuri macroprudențiale în scopul menținerii stabilității financiare. Printre acestea se numără: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital; (ii) analiza privind implementarea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic; și (iii) analiza cu privire la impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală.

  1. În ceea ce privește evaluarea periodică privind recalibrarea instrumentului macroprudenţial amortizorul anticiclic de capital (CCB), realizată în conformitate cu Recomandarea CERS 2014/1 cu privire la orientări privind stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, deviația de la tendința pe termen lung a îndatorării totale se menține în continuare în teritoriul negativ la finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2017. Totuși, la nivel sectorial se observă o menținere a semnalelor referitoare la existența unor vulnerabilități cu privire la creditarea populației, în timp ce prețurile pieței imobiliare rezidențiale s-au menținut pe o traiectorie ascendentă.

    Prin urmare, CNSM a adoptat Recomandarea nr. R/8/2017 prin care se recomandă Băncii Naționale a României (BNR), în calitate de autoritate competentă, menținerea amortizorului anticiclic de capital pentru instituții de credit la 0 (zero) la sută, concomitent cu monitorizarea evoluțiilor privind îndatorarea sectorului populației. Acest nivel a fost implementat începând cu data de 1 ianuarie 2016.

  2. Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a evaluat vulnerabilitățile identificate la nivelul sectorului bancar, cu un potențial impact negativ asupra rezilienței acestuia: (i) necesitatea rezolvării problemei creditelor neperformante; o preocupare prezentă pe agenda factorilor de decizie din Uniunea Europeană și la nivel global; (ii) tensionarea echilibrelor macroeconomice interne; și (iii) caracterul incert al contextului regional și internațional. În vederea abordării acestor vulnerabilități, a fost analizată oportunitatea implementării unui amortizor de capital pentru riscul sistemic, fiind urmărite două obiective: (a) încurajarea eforturilor băncilor de curățare a bilanțurilor, fără afectarea altor indicatori de prudențialitate, în contextul unei posibile reluări a tendinței ascendente a creditelor neperformante și (b) protejarea stabilității financiare, în ipoteza persistenței tensionării echilibrelor macroeconomice și a incertitudinilor regionale și mondiale.

    În consecință, CNSM a adoptat Recomandarea nr. R/9/2017 prin care se recomandă BNR, în calitate de autoritate competentă, să implementeze un amortizor de capital pentru riscul sistemic aplicabil tuturor expunerilor, începând cu 30 iunie 2018, cu scopul de a susține procesul de administrare adecvată a riscului de credit și de creștere a rezilienței sectorului bancar împotriva unor șocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile. Măsura va putea fi implementată după parcurgerea procesului de notificare prealabilă a autorităților europene, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile la nivelul UE.

    De asemenea, se recomandă ca nivelul amortizorului să fie calibrat la nivelul de 0 la sută, 1 la sută sau 2 la sută, în funcție de valorile medii ale ultimelor 12 luni (septembrie 2016 – august 2017) ale indicatorilor privind rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane, aferenți fiecărei instituții de credit individuale. În final, CNSM recomandă ca BNR să reevalueze indicatorii și pragurile utilizate în procesul de calibrare a amortizorului de capital pentru riscul sistemic cu o frecvență semestrială, pentru a monitoriza în timp real progresul privind rezoluția creditelor neperformante.

  3. Pe baza datelor furnizate de planurile de finanțare ale instituțiilor de credit pot fi extrase informații cu un caracter anticipativ cu privire la evoluția creditării sau pentru identificarea, într-o fază incipientă, a unor vulnerabilități sau acumularea unor eventuale riscuri la adresa stabilității financiare. Întrucât aceste analize ar putea permite pregătirea și activarea/ dezactivarea timpurie a instrumentelor macroprudențiale, crescând în acest mod eficiența și eficacitatea acestora, CNSM a recomandat ca BNR să evalueze periodic impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală.

Totodată, în cadrul ședinței CNSM au fost purtate discuții , potrivit atribuțiilor legale, cu privire la cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială, componența comisiilor tehnice, persoanele desemnate a înlocui membrii de drept ai Consiliului general al CNSM în condițiile în care aceștia se află în imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor și structura primului raport anual al CNSM care va fi prezentat Parlamentului României în luna iunie 2018.

Următoarea ședință este planificată a avea loc pe 29 ianuarie 2018.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa