La data de 14 iunie 2017 a avut loc cea de a doua ședință a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM). În cadrul ședinței au fost analizate aspecte referitoare la evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor macroprudențiale adoptate de statele membre, recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, evaluarea semnificației țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc și necesitatea îmbunătățirii informațiilor statistice destinate analizelor privind piața imobiliară.

  1. În baza Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri, CNSM a analizat oportunitatea aplicării prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre și a decis că nu este necesară aplicarea reciprocității în cazul măsurilor macroprudențiale adoptate de Belgia și Estonia, având în vedere, pe de o parte, faptul că instituțiile de credit din România nu au expuneri eligibile față de Belgia și, pe de altă parte, expunerile față de Estonia continuă să se situeze la un nivel foarte scăzut.
  2. În baza Recomandării CERS 2014/1 cu privire la orientări privind stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, a fost evaluată oportunitatea recalibrării amortizorului anticiclic de capital, cele mai recente analize arătând că îndatorarea totală (aferentă sectorului companiilor nefinanciare și sectorului populației) a crescut suplimentar, dar continuă să se mențină sub pragul de alertă. În acest context, CNSM a recomandat BNR să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută și să monitorizeze evoluțiile privind îndatorarea sectorului populației, inclusiv din perspectiva analizării oportunității implementării unor instrumente macroprudențiale care să asigure că nivelul de îndatorare a populației este sustenabil. CNSM va emite periodic recomandări privind aplicarea amortizorului anticiclic de capital în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la nivel european.
  3. În baza Recomandării CERS/2015/1 privind recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru expunerile față de țări terțe, CNSM a evaluat semnificația țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc din perspectiva stabilirii ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, constatându-se că expunerile sectorului bancar românesc față de statele terțe sunt în continuare reduse, nefiind identificate țări terțe semnificative. În acest context, CNSM a recomandat BNR să evalueze periodic țările terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, urmând a propune măsurile care se impun dacă expunerile către statele respective devin semnificative.
  4. În baza Recomandării CERS/2016/14 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile), CNSM a evaluat necesitatea lărgirii sferie de curpindere a informațiilor statistice necesare analizelor privind piața imobiliară, având în vedere rolul important al sectorului imobiliar pentru economie. Astfel, CNSM a luat notă de preocupările BNR de colectare de informaţii suplimentare privind riscurile care provin dinspre sectorul imobiliar rezidențial. Totodată, CNSM a recomandat BNR și ASF să colecteze informații de la principalii investitori din piaţa imobiliară comercială și de la instituțiile financiare pentru acoperirea nevoilor de date privind piaţa fizică, precum şi a celor privind volumul investiţiilor şi al finanţărilor imobiliare.

A fost stabilit calendarul ședințelor Consiliului general al CNSM pentru perioada iunie 2017 – iunie 2018. Următoarea ședință este planificată a avea loc în data de 4 septembrie 2017.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa