window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');
  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Referitor la licitatia deschisa organizata in vederea atribuirii Serviciilor de informare şi publicitate aferente proiectului major “Linia de Metrou Magistrala 5: Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomitei” va transmitem urmatoarele informatii de interes public:

S.C. METROREX S.A. a atribuit in data de 10.03.2015 contractul pentru prestarea Serviciilor de informare şi publicitate aferente proiectului major “Linia de Metrou Magistrala 5: Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomitei” catre operatorul economic S.C. PROMO MEDIA S.R.L. in urma unei proceduri de licitatie deschisa.

Precizam ca operatorul economic care a fost declarat caştigator al procedurii a prezentat documente care sustin indeplinirea cerintelor de calificare prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca S.C. PROMO MEDIA S.R.L. se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, depunand in acest sens documentele prevazute de legislatia in domeniu, iar conform art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare, “Intreprinderile mici şi mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare şi de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari şi servicii” .

Dupa declararea caştigatorului procedurii de licitatie deschisa cu faza finala de licitatie electronica, nu au existat contestatii din partea celorlalti participanti.
S.C. PROMO MEDIA S.R.L. a prezentat documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei privind experienta similara, depunand in acest sens copie dupa contractele incheiate cu Municipiul Oneşti, Judetul Satu Mare, Municipiul Iaşi, Comuna Baru – Judetul Hunedoara, Asociatia Q-Professionals – Judetul Suceava, insotite de documente emise / contrasemnate de beneficiari, din care rezulta indeplinirea cerintei, prin care s-a solicitat valoarea minima cumulata de 330.000 lei.

In cadrul documentelor depuse pentru participarea la procedura de achizitie, S.C. PROMO MEDIA S.R.L. a prezentat o descriere a modului in care va indeplini cerintele caietului de sarcini, corespunzator obiectului contractului de servicii, respectiv a prezentat detaliat metodologia propusa pentru prestarea serviciilor (corespunzator fiecareia dintre activitatile specifice de informare şi publicitate).

Proiectului major “Linia de Metrou Magistrala 5: Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomitei” se incadreaza in Programul Operational Sectorial –Transport.

Atat reglementarile Comisiei Europene cat şi cele ale Ministerului Transporturilor – Autoritatea de Management pentru Programul Sectorial Transport impun ca fiecare proiect finantat din fonduri externe nerambursabile sa se supuna regulilor privind promovarea proiectelor prin informare şi publicitate pe tot parcursul desfaşurarii acestora.

Procedura de licitatie deschisa s-a desfaşurat in conformitate cu legislatia in vigoare, respectand in acelaşi timp prevederile Ordinului Ministrului nr. 1438/20.11.2013 şi a Ordinului 1674/18.12.2014 dar şi a Manualui de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial „Transport”, editia II ianuarie 2012.

Go to Top