window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');


METROREX intentioneaza sa organizeze o procedura de achizitie „Servicii de proiectare pentru obiectivul Magistrala 7 – Alexandriei – Voluntari. Elaborarea Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate”

Sistemul de transport cu metroul este singurul care contribuie esenial la descongestionarea traficului. Este cel care ofera cea mai mare capacitate de transport dintre mijloacele de transport urban si poate circula cu viteze superioare celorlalte. Dezvoltarea infrastructurii de metrou este o politica esentiala pentru evitarea supraaglomerarii traficului, a accidentelor, zgomotului, poluarii si a consumului de energie, iar implicarea intensa a autoritatilor pentru optimizarea acestui tip de transport public si a promovarii acestuia se concretizeaza prin sprijinul acordat constant in realizarea noilor linii de metrou. In acest sens, METROREX isi propune organizarea unei proceduri de atribuire care sa asigure angajarea unui prestator de servicii de proiectare calificat in servicii de arhitectura si de inginerie specializata in domeniul transportului public urban subteran de metrou. Obiectivul contractului este de a furniza Beneficiarului solutia optima pentru realizarea noii linii de metrou, din punct de vedere tehnico-economic si cu asigurarea incadrarii in timp si in buget, in conditiile asigurarii standardelor de calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii.
Justificarea proiectului:
– recomandarea Master Plan JICA(2000) pentru realizarea unui nou coridor de transport public pe traseul Alexandriei-Rahova-Piata Unirii-Mosilor-Colentina-Voluntari;
– preluarea in conditii de capacitate si viteza superioare a traficului actual si cel previzionat, pe directia Nord-Est-Sud-Vest a Municipiului Bucuresti;
– reducerea investitiilor publice in dezvoltarea si sistematizarea retelei rutiere prin reducerea gradului de utilizare a autoturismelor individuale;
– reducerea consumului de carburanti superiori si a gradului de poluare din aceleasi motive;
– stimularea unor activitati economice prin imbunatatirea transportului la si de la locul de munca;
– crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei si pe perioada exploatarii curente ulterioare;
– stimularea unor activitati economice din industria pe orizontala si crearea de noi locuri de munca.

Aceasta linie de metrou va asigura legatura, pe directia Sud VEST -Nord EST, zona centrala (zona de afaceri, comert, administratie, educatie, cultura, teatru, cinema etc.) spre cartierele Rahova si Colentina.
Lungimea tronsonului este de circa 21 km, iar numarul probabil al statiilor este de 31 si un depou. Se estimeaza ca documentatia si indicatorii tehnico-economici ai investitiei sa fie elaborate intr-un interval de circa 12 luni.
Durata propusa de realizare a lucrarilor la linia 7 de metrou Alexandriei-Voluntari va fi de aproximativ 7-8 ani.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Gheorghe UDRISTE

Serviciul Cabinet Director General si Relatii Publice
contact@metrorex.ro
http://www.metrorex.ro

Go to Top