Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) pentru perioada 2014 – 2023 şi modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin HG nr. 1288/2012, cu modificările ulterioare.

PNCCF are drept obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și eliberarea certificatelor de moștenitor în cazul succesiunilor nedezbătute. Astfel, va fi creată o bază de date unitară şi completă a imobilelor situate pe teritoriul ţării noastre.

PNCCF vizează realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în 2381 de unităţi administrativ – teritoriale: oraşe şi municipii, comune, inclusiv satele și localități componente ale acestora.

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară pentru perioada 2014 – 2023 şi modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin HG nr. 1288/2012, cu modificările ulterioare este publicat pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro, la secţiunea Legislaţie, rubrica Dezbatere Publică.