window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă – CRED

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

SC Veramirprod SRL Huşi, în calitate de partener, implementează proiectul „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanţuri valorice integrate, de întreprinderi sociale” al cărui beneficiar este SC DBC SRL Drăgășani, contract POSDRU/168/6.1/S/144062.

Obiectivul general al proiectului este promovarea economiei sociale ca instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru grupurile vulnerabile. La nivelul parteneriatului, acest obiectiv va fi atins prin înființarea a 11 structuri de economie socială, crearea a 48 locuri de muncă în cadrul acestora și dezvoltarea unui set de servicii integrate de creștere a capacității comunităților dar și a indivizilor privind dezvoltarea și susținerea inițiativelor de tip „economie socială”, cu preponderență în mediul rural.

Pentru îndeplinirea obiectivului, SC Veramirprod SRL Huși a înființat o structură de economie socială (SES, “Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă – CRED”, în comuna Pădureni – Huși, ce are în obiectul de activitate economică şi înființarea unui atelier în “Confecții încălțăminte după comandă și reparații încălțăminte”. În cadrul structurii sociale create, se vor înființa 9 locuri de muncă, ce vor fi susţinute financiar până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. Întreprinderea socială este susținută financiar pe perioada implementării proiectului printr-un ajutor de minimis, urmând ca, după finalizarea proiectului, structura socială să se autofinanțeze. Pentru realizarea obiectivului, vor fi achiziționate mașini de cusut și mașini de croit încălțăminte, precum și materii prime și materiale consumabile specifice industriei confecțiilor de încălțăminte.

Tot în cadrul proiectului, partenerul 3 – SC Veramiprod SRL Huși, a demarat, începând cu luna februarie 2015, două programe de formare profesională, unul de inițiere – “Utilizarea calculatorului, prelucrare informatică la nivel de ințiere (TIC) iar celălălt de calificare – nivel II “Cizmar-confecționer încălțăminte după comandă”. Dintre participanții la programele de formare profesională, vor fi selectate şapte persoane în vederea angajării acestora în cadrul structurii sociale – CRED Pădureni.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, solicitant SC DBC SRL Drăgăşani – Vâlcea, în parteneriat cu SC Veramiprod SRL Huşi, Asociaţia Pro Xpert Râmnicu Vâlcea şi Asociaţia Internaţională de Tineret BECOME Sibiu.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top