CSALB administrează infrastructura necesară soluționării alternative prin 2 tipuri de proceduri: propunerea unei soluții (conciliere) și impunerea unei soluții (arbitrajul).

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB), o entitate europeană non-profit, de interes public, le recomandă consumatorilor să apeleze la soluționarea alternativă, prin intermediul concilierii sau al arbitrajului, pentru a-și rezolva neînțelegerile cu băncile sau IFN-urile.

Serviciul este simplu, fiind necesari doar câțiva pași.

Pentru CONCILIERE:

 • Consumatorul trebuie să completeze cererea pentru Conciliere care se găsește pe site-ul csalb.ro și să trimită documentele care stau la baza disputei cu banca sau IFN-ul, împreună cu încercarea scrisă de soluționare individuală cu banca/IFN-ul. CSALB analizează cererea și documentele pentru a verifica dacă sunt conforme (dacă există toate datele de identificare ale consumatorului și ale băncii/IFN-ului, dacă este specificat motivul pentru care apelează la soluționarea alternativă, dacă vine din partea unei persoane fizice și nu a unei companii etc.)
 • Dacă cererea este conformă, CSALB informează banca/IFN-ul, solicitându-i acceptul pentru soluționarea divergenței în cadrul CSALB.
 • Dacă banca/IFN-ul acceptă concilierea, CSALB desemnează aleatoriu un conciliator din Corpul Conciliatorilor (un grup de experți independenți cu care CSALB colaborează pentru soluționarea litigiilor).
 • După confirmarea conciliatorului de către părți, acesta analizează  situația pe baza documentelor puse la dispoziție de consumatori și comercianți și poartă negocieri cu cele două părți. Negocierile pot fi telefonice, pe email sau în întâlniri cu părțile la sediul CSALB.
 • Conciliatorul PROPUNE o soluţie pentru litigiul în cauză. Soluția propusă de conciliator poate fi diferită de o sentință obținută în instanțele de judecată.
 • Părțile pot accepta sau refuza soluția în termen de 15 zile de la primirea acesteia.
 • Soluția acceptată este obligatorie pentru ambele părți și devine executorie.

Concilierea sau soluția propusă este o procedură gratuită pentru consumatori, din care părțile se pot retrage oricând. Procedura este mai flexibilă, marja de negociere dintre părți este mai mare, iar părțile pot refuza soluția sau o pot renegocia dacă există deschidere.

Pentru  ARBITRAJ:

 • Consumatorul trebuie să completeze cererea pentru ARBITRAJ care se găsește pe site-ul csalb.ro și să trimită documentele care stau la baza disputei cu banca sau IFN-ul, împreună cu încercarea scrisă de soluționare individuală cu banca/IFN-ul. De asemenea, consumatorul desemnează arbitrul din lista conciliatorilor (în procedura de arbitraj, conciliatorii au calitatea de arbitri).
 • CSALB analizează cererea și documentele pentru a verifica dacă sunt conforme (dacă există toate datele de identificare ale consumatorului și ale băncii/IFN-ului, dacă este specificat motivul pentru care apelează la soluționarea alternativă, dacă vine din partea unei persoane fizice și nu a unei companii.)
 • Dacă cererea este conformă, CSALB informează banca/IFN-ul și solicită acceptul pentru soluționarea divergențelor prin procedura arbitrajului.
 • Dacă banca/IFN-ul este de acord, aceasta poate accepta arbitrul desemnat de consumator sau poate alege propriul arbitru. Dacă există doi arbitri, aceștia vor alege un supraarbitru.
 • Arbitrii analizează situaţia și poartă discuții cu părțile.
 • Arbitrii IMPUN o soluție. Soluția impusă de arbitri poate fi diferită de o sentință obținută în instanțele de judecată.
 • Soluția pronunțată constituie titlu executoriu și este obligatorie pentru părți.

Arbitrajul sau soluția impusă este o procedură gratuită pentru consumatori. În cazul arbitrajului, procedura se finalizează prin pronunțarea unei soluții care este obligatorie pentru ambele părți. Procedura este similară celei din instanțele de judecată, însă termenele sunt mai scurte,  astfel încât speța să fie soluționată în maximum 90 de zile, și se pot fixa de comun acord. Părțile nu se mai pot retrage din procedură după constituirea Tribunalului Arbitral.

Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor din domeniul Bancar își propune să rezolve în mod echilibrat, rapid și gratuit pentru consumatori neînţelegerile dintre bănci şi consumatori, în afara instanţelor de judecată. Doar consumatorii persoane fizice pot sesiza CSALB.

Despre CSALB:

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.