window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Concurs pentru jurnalişti: “Concurenţa – cheia dezvoltării economice şi bunăstării consumatorului”

Consiliul Concurenţei şi Centrul pentru Jurnalism Independent lansează concursul pentru jurnalişti “Concurenţa – cheia dezvoltării economice şi bunăstării consumatorului”, având ca scop informarea publicului cu privire la beneficiile unei concurenţe reale între companii.

În concurs pot intra materiale publicate în perioada 20 octombrie 2012 – 31 iulie 2013. Termenul limită de depunere a candidaturilor este 5 august 2013, iar ceremonia de premiere va avea loc in luna septembrie 2013.

Pentru înscrierea în concurs, candidaţii – jurnalişti din presa scrisă, audiovizuală sau online, angajaţi ai unei organizaţii de presă sau jurnalişti freelance – trebuie să trimită un material care abordează probleme legate de politica concurenţei.

Selecţia va fi făcută de un juriu specializat, format atât din persoane cu experienţă în mass-media, care vor evalua tehnica jurnalistică, cât şi din experţi în economie/concurenţa, care vor evalua tehnica jurnalistică – cât şi din experţi în economie/concurenţa – care vor verifica corectitudinea şi calitatea informaţiilor de specialitate prezente în materiale.

Materialele participante la concurs trebuie să se incadreze în urmăroarele categorii jurnalistice: analiză, investigaţie, dezbatere şi documentar.

Pot participa la concurs şi materiale realizate de către o echipă, cu condiţia ca toate persoanele care au avut o contribuţie majoră (jurnalişti , cameramani, editori) să fie mentionate în dosarul de înscriere şi ca echipa să nu fie formată din mai mult de cinci persoane. Fiecare concurent (echipă) poate participa cu un singur material. Participanţii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani.

Se va acorda cite un premiu pentru cel mai bun articol, functie de tipul de mass-media (presa scrisa, online, radio, TV). Se va acorda, de asemenea, un premiu pentru cel mai bun articol din competitie. Premiul pentru cel mai bun material jurnalistic la toate categoriile de participare este în valoare de 5.000 RON. Premiul pentru cel mai bun material de presă scrisă/online, radio, televiziune, la fiecare categorie jurnalistică este de 2.500 RON.

Lucrările câştigătoare vor fi publicate pe pagina de Internet ale Consiliului Concurenţei și ale

partenerilor săi instituţionali.

Termenul limită pentru primirea materialelor este 5 august 2013. Dosarele pot fi expediate prin poşta la adresa: Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, 013701, Bucureşti, OP 33 sau la adresa de email presa@consiliulconcurentei.ro.

REGULAMENT CONCURS

 

ü Tema: Concurenta – cheia dezvoltarii economice si bunastarii consumatorului

ü Obiectiv: informarea publicului cu privire la beneficiile unei concurente reale intre companii

ü Perioada de desfasurare: 15 octombrie 2012 – 31 Iulie 2013

ü Concursul se adresează jurnaliştilor din întreaga ţară

1. Pentru înscrierea în concurs, candidaţii – jurnalişti din presa scrisă, audiovizuală sau online, angajaţi ai unei organizaţii de presă sau jurnalişti freelance – trebuie să transmită materiale care abordează probleme legate de politica concurenţei.

2. Dosarul de înscriere trebuie să conţină un scurt curriculum vitae al candidatului, precum şi

datele de contact ale acestuia.

3. Concursul pe 4 categorii: presa scrisă, online, radio şi televiziune

4. Toate articolele participante trebuie să fi fost publicate în presa scrisă, online sau difuzate la radio sau la televiziune.

5. Participanţii trebuie să facă dovada publicării/difuzarii materialului respectiv.

6. Materialele trebuie participante la concurs trebuie să se incadreze în urmăroarele categorii jurnalistice: analiză, investigaţie, dezbatere şi documentar.

7. Pot participa la concurs şi materiale realizate de către o echipă, cu condiţia ca toate persoanele care au avut o contribuţie majoră (jurnalişti, cameramani, editori) să fie mentionate în dosarul de înscriere şi ca echipa să fie formată din maxim cinci persoane.

8. Fiecare concurent (echipă) poate participa la concurs doar cu un material.

9. Dosarele de înscriere depuse nu se returnează.

10. Materialele pot fi înscrise în concurs numai cu acceptul deţinătorului de drepturi de autor asupra materialelor.

11. Prin înscrierea la concurs, participanţii recunosc că au citit şi au înţeles regulamentul

12. În cazul dosarelor expediate prin poştă, obligaţia de a verifica primirea şi înregistrarea

dosarelor aparţine persoanei care doreşte să se înscrie în concurs.

13. Juriul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice articol care nu îndeplineşte cerinţele de participare din actualul regulament. Decizia juriului este finală.

14. Participanţii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani.

15. CRITERII DE EVALUARE

ü Selecţia va fi făcută de un juriu specializat, format atât din persoane cu experienţă în massmedia – care vor verifica corectitudinea şi calitatea informaţiilor de specialitate prezente în materiale.

ü Membrii juriului vor evalua articolele în baza unor criterii precum:

Ø Gradul de interes pe care îl prezintă informaţiile oferite şi relevanţa acestora

Ø Obiectivitate, grad de independenţă şi respectul faţă de principiile etice ale

jurnalismului (expertiza, rigoare şi impartialitate)

Ø Originalitate si prezentarea creativă a informaţiei;

Ø Eforturile depuse pentru pregătirea lucrării: munca de cercetare necesară colectării

informaţiilor, resursele

16. PREMII

ü Marele premiu pentru cel mai bun material jurnalistic la toate categoriile de participare este în valoare de 5.000 RON

ü Pentru fiecare categorie presă scrisă/online, radio, televiziune – se va acorda un premiu de 2.500 RON

ü Lucrările câştigătoare vor fi publicate pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei.

ü Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc în septembrie 2013

17. DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

ü Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru

acţiunile ulterioare legate de participarea la acest concurs.

ü Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile

şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

ü Informatiile sunt înregistrate şi stocate atât timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare

legate de participarea la concurs.

18. Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 5 august 2013.

19. Dosarele pot fi expediate prin poşta la adresa: Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, 013701, Bucureşti, OP 33 sau la adresa de email presa@consiliulconcurentei.ro

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top