Şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 faţă de localitatea de domiciliu/reşedinţă şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate, pot primi cel mult 900 de lei/lună pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Acest sprijin financiar, denumit „Prima de relocare”sau „Prima chirie”, este în cunatum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie şi utilităţi, în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi nu poate depăşi 900 de lei/lună. Prima este neimpozabilă şi se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru a beneficia de „Prima chirie”, persoanele interesate trebuie să adreseze o cerere agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt înregistrate şi să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

  • să fie înregistrate ca şomeri la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
  • să se angajeze în baza unhui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni;
  • localitatea unde va fi prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;
  • să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea unde va lucra (sau în localităţile învecinate);
  • să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situaţia în care este persoană singură sau împreună cu familia;
  • să nu beneficieze de locuinţă de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de către autorităţile publice locale.

Sursa: ANOFM (www.anofm.ro)

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa