window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Conferinta de incheiere a proiectului Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013

Ministerul Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala IMM-uri, Cooperatie Si Mediul de Afaceri implementeaza, in calitate de Beneficiar, proiectul intitulat Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013, Cod SMIS nr. 1276.

Finantarea proiectului este asigurata prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, in baza contractului nr. 13 din data de 08 04.2009, incheiat intre Ministerul Economiei, Comertului Si Mediului de Afaceri, in calitate de Beneficiar, Si Ministerul Administratiei Si Internelor, in calitate de Autoritate de Management a PO DCA.

Valoarea totala eligibila a Proiectului (fara TVA) este de 3.489.040 lei, din care:
2.965.684 lei valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European (85%);
532.356 lei cofinantare eligibila a Beneficiarului (15%)

Proiectul Elaborarea strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013, are ca obiectiv general imbunatatirea capacitatii institutionale a ministerului, prin structurile sale cu responsabilitate in domeniul intreprinderilor mici Si mijlocii, de a dezvolta proiecte strategice pentru evolutia sectorului IMM din Romnia in directii prioritare pentru actualul stadiu de dezvoltare, prin realizarea Strategiei guvernamentale pentru sprijinirea IMM-urilor in perioada 2009-2013 Si a Planului de implementare a acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
1.dezvoltarea capacitatii organizatorice Si manageriale a MECMA de a elabora, coordona Si monitoriza implementarea documentelor de strategie in domeniul sprijinirii IMM-urilor, prin training de specialitate destinat personalului, studii de evaluare Si crearea de instrumente specifice;
2. elaborarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM in perioada 2009-2013, in vederea asigurarii unui cadru coerent, stabil Si previzibil de dezvoltare a IMM-urilor din Romnia;
3.elaborarea Planului de Actiuni aferent Strategiei;
4.elaborarea unei metodologii de monitorizare Si evaluare a Strategiei.

Principalele activitati desfaSurate in cadrul Proiectului :
-analizarea de modele de bune practici din alte state membre ale UE;
-elaborarea unui numar de 7 studii Si microstudii privind evaluarea modului de implementare a Strategiei de sprijinire a dezvoltarii IMM, in perioada 2004-2008;
-analizarea celor mai noi tendinte in domeniul planificarii strategice pentru sprijinirea IMM-urilor in UE;
-analizarea situatiei actuale a IMM-urilor din Romnia;
-analizarea situatiei actuale a sectorului cooperatist din Romnia;
-analizarea accesului intreprinderilor mici Si mijlocii la finantare;
-analizarea sistemului educatiei antreprenoriale din Romnia;
-analizarea activitatilor de inovare in IMM din Romnia;
-organizarea a 3 sesiuni de instruire pentru salariatii MECMA (training) pe temele: Politici publice Si planificare strategica, Managementul ciclului de proiect Si Management strategic;
-elaborarea, tiparirea Si diseminarea materialelor suport pentru aceste cursuri;
-elaborarea Si tiparirea de materiale de publicitate Si promovare a proiectului, in conformitate cu cerintele AM PO DCA (mape de prezentare, broSuri, afiSe, pliante, bannere, etc.);
-realizarea a 16 sesiuni de consultari Si a 7 sesiuni de dezbateri cu reprezentanti ai intreprinderilor mici Si mijlocii, ai asociatiilor Si confederatiilor patronale din ct mai multe domenii de activitate ale sectorului IMM, precum Si cu reprezentati ai institutiilor Si organismelor publice cu rol Si responsabilitati in sprijinirea sectorului IMM din Romnia;
-implicarea activa a actorilor importanti in sustinerea Si dezvoltarea sectorului IMM in procesul de elaborare Si validare a documentelor strategice elaborate in cadrul proiectului, att intr-un cadru formal (prin organizarea celor 16 sesiuni de consultari Si 7 sesiuni de dezbateri), ct Si informal (online);
-efectuarea a doua vizite de studiu Si schimb de experienta in state membre al Uniunii Europene in scopul cunoaSterii bunelor practici in domeniul IMM, al transferului de expertiza Si know-how in ceea ce priveSte imbunatatirea capacitatii institutionale a MECMA in elaborarea Si implementarea de politici publice pentru sprijinirea dezvoltarii Si consolidarii sectorului IMM din Romnia;
-au fost elaborate Si supuse dezbaterilor variantele finale ale Strategiei Si a Planului de actiuni;
-integrarea propunerilor Si comentariilor primite in perioada 05 august 05 septembrie, perioada in care documentele strategice au fost supuse dezbaterii publice pe site-ul MECMA;
-organizarea unei conferinte internationale de lansare a Strategiei Si Planului de actiuni;
-elaborarea unui studiu privind segmentarea IMM pe categorii pentru determinarea impactului diferentiat al interventiei strategice;
-dezvoltarea si testarea unui sistem de indicatori de evaluare si monitorizare a Strategiei;
-efectuarea unei evaluari ex-ante a Strategiei;
-organizarea și derularea unei campanii pentru promovarea proiectului;
-organizarea unei conferinte de presa, la finalizarea proiectului.

In cadrul conferintei de presa organizata cu ocazia finalizarii proiectului Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013 vor fi prezentate: metodologia de elaborare a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, succesul si provocarile proiectului, realizarile generale ale proiectului, rezultatele atinse si propuneri privind paSii de urmat pentru implementarea cu succes a prioritatilor, masurilor si actiunilor prevazute de noua strategie pentru dezvoltarea sectorului IMM.

Biroul de presa al MECMA

Lucia Udreanu
Tel: 0747.333.023
ludreanu@kpmg.com

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top